Търсене

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

E-mail бюлетин

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
Превод на юридически текстове от агенция за преводи Арте.Док

Юридическите преводи са преводи на текстове и документи в областта на правото. Тези преводи се наричат неофициално правни преводи.


Ако вашата фирма работи с многоезични документи, то със сигурност управлението на този процес отнема доста време и ви откъсва от същинската работа.

Въпреки че всеки използва в работата си поне един чужд език, то не всеки има възможност да преведе правен текст, защото освен високата езикова култура се налага да се познава и съответната правна терминология.

Преводът на юридически текст е изключително отговорна дейност и носи наказателни последствия. Спецификата и на региона, за който се прави преводът, също трябва да се отчита, за да не се получат недоразумения, т.е последващата локализация на текстовете също е важна.

Разполагате с лична или фирмена правна документация, която не знаете дали се налага да преведете и легализирате? Интересуват ви критериите за подбор на точния партньор за правен превод? Съмнявате се дали правният превод на нотариален акт, договор за покупко-продажба, патентни документи, съдебни решения или друг правен текст ще бъде извършен качествено?
Предлаганата информация отговаря на тези въпроси.

Ще ви запознаем с всички специфики в процеса на превод на юридически документи: от характеристиките на правния превод, до критерийте за подбора на преводач на юридически документи, за да направите информиран избор на изпълнител.


Какви са характеристиките на юридическия превод?
Преводът на правна документация се отличава с конкретна специфика, защото всяка правна система има своя собствена терминология.
Публикувана на 23 Септември 2020 Посещения: 148
Технически преводи и научни преводи - Агенция за превод и легализация Ате.Док

Срещали ли сте техническо описание, в което да има несъответствие в превода? Питали ли сте се дали преводът на технически инструкции за употреба е грешен, защото апарата/машината не работи? Чели ли сте технически или научен текст, в който са преведени изрази, неподходящи за съответната област?

Това се случва, когато не са изяснени конкретните параметри за поръчка на превод при технически и научни текстове.

В тази статия ще ви запознаем със спецификата при техническите и научни преводи.

Представете си, че се налага изработка или поправка на уред и заради грешен превод се използва погрешен тип материал. Или в текст с практически указания да е използвана грешна терминология, вследствие на което е застрашена ефективната работа и безопасността на потребителите. Ако при обучение на персонал, устният преводач не познава спецификата на дейността и неправилно инструктира работещите, то продукцията на съответния производител може да се окаже некачествена. Това е опасно и безотговорно.


Какво е най-важно при техническите преводи?
Преди всичко да бъде спазена тяхната цел.

Техническите преводи се различават не само по естество от другите видове преводи, но тяхната прецизност няма аналог.

Всеки един терминологичен израз в техническите и научни преводи има специфично значение, което трябва да бъде предадено абсолютно точно.
Публикувана на 10 Септември 2020 Посещения: 192
Локализация - превод и локализация - превод на сайт -  агенция за преводи Арте.Док

Каква е разликата между превод и локализация? Защо ви е необходима локализация на текстовете? Кога се налага езикова локализация?

В тази статия ще ви дадем отговори на поставените въпроси от наши клиенти.

Цитат от Уикипедия: „Езиковата локализация (от английски locale – място, на което нещо се случва или намира) е вторият етап от един по-мащабен процес на превод и културна адаптация на един продукт (за определени страни, региони или социални групи), вземащ под внимание различията между отделните пазари. Този процес е познат като интернационализация и локализация. Езиковата локализация не обхваща единствено превода на продукта, но предполага и задълбочено проучване на целевата култура, с оглед правилното му адаптиране към местните нужди.“


Каква е разликата между превод и локализация?
Преводът е процес, при който се извършва предаване на значението на текст или реч от един език на друг език, като преводачът трябва да се придържа максимално близко както към смисъла, така и към формата на оригиналния текст.

Преводът е измерим. Той се формира по БДС на база стандартна машинописна страница готов превод от 1800 знака с интервалите, измерени на опция Word Count -> Characters with spaces.
Публикувана на 02 Септември 2020 Посещения: 239
Устен превод с придружаване от агенция за преводи Арте.Док

Кога се използва устен превод с придружаване?

Имате нужда от съпровождане на чуждестранни гости на територията на България? Имате нужда от устен превод за ваша бизнес среща или посещение на различни работни обекти? Ваши бъдещи роднини са от друга страна и за важно лично събитие (годеж, сватба, кръщене) ви трябва придружител, ползващ чужд език? За тези цели се използва услугата устен превод с придружаване. Повече полезна информация ще намерите в тази статия.

Устен превод с придружаване е превод, който не се слага лесно в рамка и който не може да се определи с точност. Този тип превод се променя спрямо мероприятието и ситуацията, за които се ползва.

Публикувана на 28 Юли 2020 Посещения: 359
Превод пред нотариус - устни преводи - агенция за преводи Арте.Док

Почти на всеки човек се е случвало да използва услугите на нотариус – изповядване на сделка за покупко-продажба на движимо или недвижимо имущество, издаване на пълномощно и/или декларация, завещание, договор с или без материален интерес, заверка на документ и др.

Всичко звучи и изглежда лесно и бързо, което до голяма степен е така, ако всички участващи говорят един език. Но когато една от страните е чужденец, който не владее достатъчно добре български език или изобщо не го владее, възниква трудност.

Започва чудене как да се постъпи, лутане, търсене на допълнителна информация, опити за превод от познат/приятел, с познания в чужд език, опити да се „придума“ нотариуса, че чужденецът, страна по сделката, е запознат с всички подробности.
Всичко това коства излишно време, нерви и не рядко допълнително излишни разходи. Нотариусите не си позволяват подобни „прескачания“ на правилата, защото могат да понесат сериозна глоба и носят наказателна отговорност.
Публикувана на 21 Юли 2020 Посещения: 451
устен преводач агенция за преводи Арте.Док

Ще организирате събитие с присъствие на чужденци, като бизнес среща или конференция? Ще посрещате чуждестранни бизнес партньори и ще имате нужда от съдействие? Ще организирате събитие с важни за вас гости ,които не говорят български език? Ще провеждате обучение с чуждестранен лектор за внедряване на нови технологии в производството ви? Ще изповядвате сделка за покупка на имот с чужденец пред нотариус?


За тези и други подобни случаи бихте имали нужда от устен преводач.

Човек често се сблъсква със следните проблеми, при възникнала нужда от устен превод:
  • Обърканост относно типа на устен превод от който имат нужда;
  • Лутане в поток от предложения на агенции за превод с форма на запитване, за която чака отговор, а не получава информация на момента;
  • Несигурност в начина, по който да се избере устен преводач;
  • Липса на доверие към избрания изпълнител.
Публикувана на 14 Юли 2020 Посещения: 357
Какво е симултанен превод агенция за преводи Арте.Док

Симултанният устен превод е един от основните типове устен превод и целта му е да улеснява устната комуникация между хора, говорещи различни езици.

Има няколко основни типа устен превод:
  • симултанен
  • консекутивен
  • придружаване
  • превод пред нотариус
При всички е от изключително значение преводачът бързо и внимателно да предаде значението, тона и намерението на оригиналното съобщение на другия език.

В тази статия ще ви дадем полезна информация за това какво представлява, къде се използва и на какви критерии да отговаря екипа извършващ симултанен превод.
Публикувана на 08 Юли 2020 Посещения: 400
Консекутивен устен превод агенция за преводи Арте Док

Какво е устен превод?
Устен превод представлява улесняването на устна комуникация между хора, говорещи различни езици. Официалното определение за устен превод е: Предаване на изговорено съобщение на друг говорим език, запазване на регистъра и значението на съдържанието на изходния език.

Има няколко основни типа устен превод:
   •   консекутивен
   •   симултанен
   •   придружаване
   •   превод пред нотариус

При всички е от изключително значение преводачът бързо и внимателно да предаде значението, тона и намерението на оригиналното съобщение на другия език.

В тази статия ще ви дадем полезна информация относно един от основните типове устни преводи - консекутивен превод.
Публикувана на 24 Юни 2020 Посещения: 552
Електронен Апостил агенция за превод и легализация Арте.Док

От кога ще се издава електронен Апостил (e-Apostille)?

На 12.06.2020 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) обяви, че ще започне да издава електронен Апостил (e-Apostille) на образователни документи.

Това е иновация, която ще улесни гражданите, при процеса на легализация на техните дипломи, приложения и други образователни документи.

Към момента, само няколко държави в Европейския Съюз предоставят тази възможност, като Австрия, Румъния, Словения, Испания.

Проекта на Хагската конвенция по международно частно право “e-App” е започнат през 2006 г., с цел улесняване процеса на легализация на документите и създаване и поддържане на електронен Регистър на издадените Апостили.

Какво е Апостил - какво представлява и как изглежда?
Публикувана на 18 Юни 2020 Посещения: 953
Поръчка за Онлайн превод и легализация - агенция за преводи Арте.Док

Как да направите поръчка за онлайн превод и/или легализация? Питате се как да получите онлайн превод? Страхувате се, че е трудно да се плати онлайн поръчка за онлайн превод?

В тази статия предлагаме 3 лесни стъпки, които да следвате, за да подадете своята поръчка за онлайн превод.

             Стъпка №1: В нашия сайт www.artedoc.com избирате бутон „Онлайн поръчка и плащане“.

Отваря се прозорец, където избирате според желанието си:
   •   Тип на услугата – превод и/или легализация;
   •   Вид на документа за онлайн превод;
   •   Брой страници на документа за онлайн превод;
   •   Език, на който е написан документът;
   •   Език, на който искате да бъде преведен документът;
   •   Начин на получаване на поръчката – от наш офис, по куриер или онлайн;
   •   Срок, за който да бъде изпълнена услугата.
Публикувана на 28 Май 2020 Посещения: 768