Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
Ротари България логоКампания "Отвори очи"Wheelmap logoЗеления кръг лого 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo icantoo Идея в действие лого

Повече
Цените за легализация може да видите ТУК.

Цената за легализация може да изчислите и да заплатите в нашия онлайн калкулатор ТУК.

За безплатна консултация кликнете ТУК.


Легализацията ще направи валиден вашия документ извън рамките на Република България
Според Хагската конвенция българските документи трябва да бъдат заверени с апостил.

Какво е Апостил (Apostille)?

Апостилът е Удостоверение / печат/ със заглавие "Apostille (Convention de La Haye du 5 oktobre 1961)" и се поставя върху самия документ или върху продължение на документа и трябва да съответства на образеца, приложен към тази конвенция, за да бъде документът официално признат и легален.
Апостили на български документи се поставят от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Националния център за информация и документация и Областните общинските администрации в Република България (в зависимост от вида на документа). Повече за Апостил (Apostille) прочетете тук.


При необходимост от превод на български документ, който ще се легализира, преводът се извършва от заклет преводач на съответния език, който поставя своя подпис, удостоверявайки истинността на превода. Заверки на преводите се поставят от Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР.


Легализацията на документ от ДРУГИ ДЪРЖАВИ за предоставяне в Република България
Чуждестранен документ, съответстващ на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа съгласно Хагската конвенция или договорите за правна помощ, се легализира, както следва:
Във връзка с Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

§ 11. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) За чуждестранен документ, преведен на български език по реда на този правилник на територията на Република България и предназначен за ползване в Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. При удостоверяване на подписа преводачът представя пред нотариуса и документа по чл. 18, ал. 2.

Едни от най-често легализираните документи са:


За да се легализира един български документ, е необходимо
:

  • да носи необходимите печати и заверки. Повече информация можете да прочетете ТУК;
  • преводът на документа да е извършен от преводаческа агенция, оторизирана от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

За да се легализира един чуждестранен документ, е необходимо
:

  • да носи необходимите печати и заверки съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.;
  • преводът да е извършен от преводач (преводаческа агенция) и преводачът да удостовери превода на документа и подписа си пред нотариуса с документа си по чл. 18, ал. 2. (Потвърждение от КО)

Нашата услуга за легализация на български документи се извършва в следните етапи
:

  • заверяваме оригиналния български документ в съответната администрация или министерство, чийто печат се изисква от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи;
  • превеждаме документа Ви и го разпечатваме на наша бланка в качеството си на оторизирана агенция, с фирмен печат и подпис на заклет преводач;
  • скачваме превода със заверения документ; заверяваме този комплект в дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи.

След поставянето на апостил документът е валиден за представяне пред властите в съответната държава.


Нашата услуга за легализация на чуждестранни документи се извършва в следните етапи
:

  • превеждаме документа Ви и го разпечатваме на наша бланка в качеството си на оторизирана агенция, с фирмен печат и подпис на заклет преводач;
  • скачваме превода с документа; заверяваме този комплект пред нотариус лично преводача с документа си по чл. 18, ал. 2.
Сроковете ни са съобразени със сроковете на заверяващите институции.
Цените ни са съобразени с таксите и държавните таксови марки на заверяващите институции.

Повече информация за казуси, свързани с превод и легализация на определени документи, можете да намерите в Често Задавани Въпроси и в Полезни статии в блога ни.