5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си, с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Вижте и нашите пакетни цени за легализация с 25% отстъпка в горното меню.

Цени за легализация страница 1 агенция Арте.ДокЦени за легализация страница 2 агенция Арте.Док


Заверка в държавни ведомства и учреждения включва:
  - Попълване на опис заявление за внасяне на документа за заверка.
  - Подготвяне на платежен документ.
  - Заплащане на държавна такса.
  - Внасяне на документа и/или превода за заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.
  - Получаване на документа със заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Пакетни цени за легализация на документи - Арте.Док
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Електронен Апостил пакетни цени за легализация агенция за превод и легализация Арте Док
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си, с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач, спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация, с различни срокове и ценови параметри, според вашето желание.


ЦЕНИ ЗА ОТОРИЗИРАН ПРЕВОД
ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА ЗА 1 ПРЕВОДАЧЕСКА СТРАНИЦА - 1800 ЗНАКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 17100:2015-05*ОБРАЗЦИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ

Удостоверение за раждане, за постоянен адрес,
за родствени връзки, за идентичност на имена, за семейно положение, за наследници; свидетелство за съдимост;
лична карта; смъртен акт
 

НА: НА: НА: НА:
АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ,
ПОЛСКИ, СРЪБСКИ,
УКРАИНСКИ 
РУМЪНСКИ, МАКЕДОНСКИ, 
ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, ЧЕШКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, 
ЛИТОВСКИ, ПОРТУГАЛСКИ, МОЛДОВСКИ, НИДЕРЛАНДСКИ

ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, УНГАРСКИ,
ДАТСКИ, ЛАТВИЙСКИ, ФИНСКИ, 
ЕСТОНСКИ, 
АРАБСКИ, ИВРИТ,
АЛБАНСКИ, КОРЕЙСКИ, ЯПОНСКИ,
АРМЕНСКИ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИ,
ВИЕТНАМСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ,
УРДУ, ХИНДИ, КАЗАХСКИ

СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
 14.00
без ДДС
16.80
с ДДС
 16.00
без ДДС
19.20 
с ДДС
20.00
без ДДС
24.00 
с ДДС
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
При възможност за изпълнение
предлагаме и следните услуги:

     БЪРЗ ПРЕВОД  до 5 преводачески страници до 24 ЧАСА  
     ЕКСПРЕСЕН ПРЕВОД до 2 ЧАСА
     * При експресни поръчки  над една страница преводът не включва редакция и форматиране.
+ 50 % от цената за 48 часа
+ 100 % от цената за 48 часа   *ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ
Диплома за висше образование – заглавна страница; диплома за висше образование – приложение;
диплома за средно образование; академична справка;
студентско уверение; служебна бележка; удостоверение
за професионална квалификация;
пълномощно за кола; пълномощно за дете;
удостоверение от Агенция по вписванията;
данъчно удостоверение от НАП; CV;
договор за покупко-продажба на кола;
служебна бележка от КАТ и полицията; 
удостоверение от НОИ; декларация пред нотариус; 
служебна бележка за доход, сметка в банка;
имунизационен паспорт

 АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ, ПОЛСКИ,
МАКЕДОНСКИ, СРЪБСКИ,
ХЪРВАТСКИ, УКРАИНСКИ, 
НИДЕРЛАНДСКИ, 
ТУРСКИ, РУМЪНСКИ,
МОЛДОВСКИ
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, АЛБАНСКИ
ЛИТОВСКИПОРТУГАЛСКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ 
ЧЕШКИ
 АРАБСКИ, АРМЕНСКИ, УРДУ, ХИНДИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ,
УНГАРСКИ,
 ЕСТОНСКИ, ИВРИТ,
ДАТСКИ
ФИНСКИКИТАЙСКИ,
КОРЕЙСКИ,
 ПЕРСИЙСКИ, ЯПОНСКИ, ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, 
СТАРОГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ

А
РАБСКИ ПРЕВОД  
1 страница = 1400 ЗНАКА 
КИТАЙСКИ, КОРЕЙСКИ ПРЕВОД 
1 страница = 900 ЗНАКА
ЯПОНСКИ ПРЕВОД
1 страница = 400 ЗНАКА
*ЧУЖДИ ОБРАЗЦИ
 СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
18.00
без ДДС
 
21.60
с ДДС
 25.00
без ДДС
 
30.00
с ДДС
 
30.00
без ДДС
  
36.00
с ДДС
  
ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
дали има възможност да поеме съответния
текст и на каква цена
  
 *НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ             
ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ-ОБРАЗЦИ;
CЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ; 
   ДОГОВОРИ - НАЕМ, ПОКУПКА/ПРОДАЖБА;
СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ; 
СЪДЕБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ;
АКТУАЛНИ СЪСТОЯНИЯ; 
НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ;
ПРОТОКОЛ ОТ ПОЛИЦИЯ;
МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА; 
МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ; 
МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ;
МЕДИЦИНСКИ ФОРМУЛЯРИ И ДР.  
OT/ НА: OT/ НА: OT/ НА: OT/ НА: OT/ НА:
 АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ,
ПОЛСКИ, МАКЕДОНСКИ, 
СРЪБСКИ, 
УКРАИНСКИ
  
РУМЪНСКИ,  
ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ,
МОЛДОВСКИ, 
НИДЕРЛАНДСКИ
   
ЧЕШКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, 
ЛИТОВСКИ, 
ПОРТУГАЛСКИ, 
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ,
АЛБАНСКИ
 

АРАБСКИ, АРМЕНСКИ, 
УРДУ, ХИНДИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ,
УНГАРСКИ,
 ЕСТОНСКИ, ИВРИТ,
ДАТСКИ
ФИНСКИКИТАЙСКИ,
КОРЕЙСКИ,
 ПЕРСИЙСКИ, ЯПОНСКИ, 
ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, 
СТАРОГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ

А
РАБСКИ ПРЕВОД  
1 страница = 1400 ЗНАКА 
КИТАЙСКИ, КОРЕЙСКИ ПРЕВОД 
1 страница = 900 ЗНАКА
ЯПОНСКИ ПРЕВОД
1 страница = 400 ЗНАКА


 СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
  22.00
без ДДС
 26.40
с ДДС
  27.00
без ДДС
  32.40
с ДДС
 30.00
без ДДС
36.00
с ДДС
 
 32.00
без ДДС
 38.40
с ДДС
ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
дали има възможност да поеме съответния
текст и на каква цена
 
 
*СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ЮРИДИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА,
ИКОНОМИЧЕСКА, МЕДИЦИНСКА
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЕПИКРИЗИ, ТЕЛК

  АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
 
  ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ,
ПОЛСКИ, МАКЕДОНСКИ, 
СРЪБСКИ, 
УКРАИНСКИ
РУМЪНСКИ,  
ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ,
МОЛДОВСКИ, 
НИДЕРЛАНДСКИ
  
  
ЧЕШКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, 
ЛИТОВСКИ, 
ПОРТУГАЛСКИ, 
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ,
АЛБАНСКИ
 

АРАБСКИ, АРМЕНСКИ, 
УРДУ, ХИНДИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ,
УНГАРСКИ,
 ЕСТОНСКИ, ИВРИТ,
ДАТСКИ
ФИНСКИКИТАЙСКИ,
КОРЕЙСКИ,
 ПЕРСИЙСКИ, ЯПОНСКИ, 
ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, 
СТАРОГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ

А
РАБСКИ ПРЕВОД  
1 страница = 1400 ЗНАКА 
КИТАЙСКИ, КОРЕЙСКИ ПРЕВОД 
1 страница = 900 ЗНАКА
ЯПОНСКИ ПРЕВОД
1 страница = 400 ЗНАКА

 СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
 26.00
без ДДС
31.20
с ДДС
 
30.00
без ДДС
 
 36.00
с ДДС
 
33.00
без ДДС
 
 39.60
с ДДС
 
37.00
без ДДС
 
44.40
с ДДС
  
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
дали има възможност да поеме съответния
текст и на каква цена
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:
*Минималната поръчка е една преводаческа страница 1800 ЗНАКА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 17100:2015-05. Над една стандартна страница се изчислява както следва: от 1,25 до 1,74 = 1,5 страница;  от 1,75 до 2,24 = 2 страници и т.н.
*Цената за превод на ръкописен текст е +50% към обявената в ценоразписа цена.
*Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници на готовия превод на целевия език, а не на текста на изходния език.
*Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: до преводачески страници за 48 часа (два работни дни).

*По договаряне се предлагат услугите експресен и бърз превод, и превод на специализирана документация с терминологична редакция от консултант.
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Цени за Оторизиран устен превод
Цените са в лева за 1 (един) астрономически час устен превод


КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД 
(ЗА ЕДИН ПРЕВОДАЧ ДО 4 ЧАСА);

ПРЕВОД ПРЕД НОТАРИУС
АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ, РУСКИ, ПОЛСКИ,
РУМЪНСКИ, МАКЕДОНСКИ, СРЪБСКИ, ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, ЧЕШКИ
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, УКРАИНСКИ,
МОЛДОВСКИ, НИДЕРЛАНДСКИ, ПОРТУГАЛСКИ,
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, УНГАРСКИ, АРАБСКИ,
ИВРИТ, АЛБАНСКИ, ЛИТОВСКИ, КОРЕЙСКИ,
ЯПОНСКИ, АРМЕНСКИ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ, ЕСТОНСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ, УРДУ, ХИНДИ, ДАТСКИ,
ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, ФИНСКИ
ЗА ЧАС / ЦЕНА
в български лева
 80.00
без ДДС
96.00
с ДДС
 100.00
без ДДС
120.00 
с ДДС
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводача дали има възможност да поеме съответния превод и на каква цена
СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД 
(ЗА ЕКИП ОТ ДВАМА ПРЕВОДАЧИ)
АНГЛИЙСКИ,   ИТАЛИАНСКИ,  НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ, РУСКИ, ПОЛСКИ,
РУМЪНСКИ, МАКЕДОНСКИ, СРЪБСКИ, ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, ЧЕШКИ
 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, УКРАИНСКИ,
МОЛДОВСКИ, НИДЕРЛАНДСКИ,
ПОРТУГАЛСКИ, ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, УНГАРСКИ, АРАБСКИ, ИВРИТ, АЛБАНСКИ, ЛИТОВСКИ, КОРЕЙСКИ, ЯПОНСКИ,
АРМЕНСКИ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИ,
ВИЕТНАМСКИ, ЕСТОНСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ, УРДУ, ХИНДИ, ДАТСКИ, ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, ФИНСКИ
 
 ЗА ЧАС / ЦЕНА
в български лева
 160.00
без ДДС
192.00
с ДДС
200.00
без ДДС 
240.00
с ДДС
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводача дали има възможност да поеме съответния превод и на каква цена
 ТЕХНИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД (ПРЕВОДАЧЕСКИ КАБИНИ, МИКРОФОНИ, IR ПРИЕМНИЦИ, СЛУШАЛКИ И Т.Н.)  ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация за необходимата техника


ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод.
* При устен превод на строго специализирани теми цената е по договаряне.
* При устен превод извън гр. София, клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача.
* Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.
* При заявка за същия ден, цената на услугата е по договаряне и се изпълнява от отдел Корпоративни клиенти - 0896 731 605.
* При ангажиране на техника се извършва задължително авансово плащане в пълен размер на сумата.
Предпечатна обработка нa документи в .pdf формат
(базова цена)
7.20 лв./видима страница
Предпечатна обработка на документи в следните формати:
(базова цена)
9.60 лв./видима страница
CorelDRAW .cdr
Adobe InDesign .indd
Autocad .dwg
Adobe Illustrator .ai
Adobe Photoshop .psd
MS FrontPage/Adobe Dreamweaver .html


Набор на текст
6.00 лв./стр.
Набор на текст на английски език
9.60 лв./стр.
Набор на текст на друг език
(по договаряне)
Разпечатка на текст от материал на клиент
0.60 лв./стр.
Допълнителна разпечатка на превод (до 5 страници)
3.60 лв.
Допълнителна разпечатка на превод (над 5 страници)
0.60 лв./стр.
Запис на наш диск (на превод, извършен от фирмата)
3.60 лв./ бр.
Попълване на формуляр (на ръка)
18.00 лв./стр.
Попълване на електронен формуляр
18.00 лв./стр.
При обработка на ръкописен текст плюс 20% от цената на съответната услуга.

Забележки:
-    Предлагаме и обработка в по-малко популярни програми, според нуждите на клиента.
-    Срокът за изпълнение на поръчката се определя съобразно сложността ѝ и/или по договаряне с клиента.
-    Експресните услуги се извършват при възможност за обработка от служителя в дадения офис.