5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си, с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Вижте и нашите пакетни цени за легализация с 25% отстъпка в горното меню.

Цени за легализация страница 1 агенция Арте.ДокЦени за легализация страница 2 агенция Арте.Док


Заверка в държавни ведомства и учреждения включва:
  - Попълване на опис заявление за внасяне на документа за заверка.
  - Подготвяне на платежен документ.
  - Заплащане на държавна такса.
  - Внасяне на документа и/или превода за заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.
  - Получаване на документа със заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Paketni ceni legalizaciq
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Електронен Апостил пакетни цени за легализация агенция за превод и легализация Арте Док
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Писмен превод цени оторизиран превод цени агенция за преводи Арте.Док
Писмен оторизиран превод цени специализиран превод агенция за преводи Арте.Док
Забележка:

- Минималната поръчка е една страница: 1800 знака (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 17100:2015-05. Над една страница се изчислява както следва: от 1,25 до 1, 74 = 1,5 стр.; от 1,75 до 2,24 = 2 стр. и т.н.
- Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст, в съответствие с БДС EN 17100:2015-05.
- Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: 5 стандартни страници за 48 часа (два работни дни).
- Посочените цени са за превод от един преводач и проверка за фактологически грешки.
- Терминологична редакция от редактор-експерт се предлага по договаряне.
- При обемна поръчка и/или дълготрайно сътрудничество се правят отстъпки.
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Устен превод цени Агенция за преводи Арте.Док


Забележка:
- Всички цени са в лева без ДДС.
- Посочените цени са за устен превод за 1 (един) астрономически час за един преводач.
- Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод.
- Клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача (ако е приложимо).
- Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.
- При заявка за същия ден, цената на услугата е по договаряне.
Предпечатна обработка нa документи в .pdf формат
(базова цена)
7.20 лв./видима страница
Предпечатна обработка на документи в следните формати:
(базова цена)
9.60 лв./видима страница
CorelDRAW .cdr
Adobe InDesign .indd
Autocad .dwg
Adobe Illustrator .ai
Adobe Photoshop .psd
MS FrontPage/Adobe Dreamweaver .html


Набор на текст
6.00 лв./стр.
Набор на текст на английски език
9.60 лв./стр.
Набор на текст на друг език
(по договаряне)
Разпечатка на текст от материал на клиент
0.60 лв./стр.
Допълнителна разпечатка на превод (до 5 страници)
3.60 лв.
Допълнителна разпечатка на превод (над 5 страници)
0.60 лв./стр.
Запис на наш диск (на превод, извършен от фирмата)
3.60 лв./ бр.
Попълване на формуляр (на ръка)
18.00 лв./стр.
Попълване на електронен формуляр
18.00 лв./стр.
При обработка на ръкописен текст плюс 20% от цената на съответната услуга.

Забележки:
-    Предлагаме и обработка в по-малко популярни програми, според нуждите на клиента.
-    Срокът за изпълнение на поръчката се определя съобразно сложността ѝ и/или по договаряне с клиента.
-    Експресните услуги се извършват при възможност за обработка от служителя в дадения офис.