5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си, с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Вижте и нашите пакетни цени за легализация с 25% отстъпка в горното меню.

Цените са в лева за един документ
Видове документи

ПРЕМИУМ

ОПТИМУМ

БАЗОВ

цена с ДДС срок цена с ДДС срок цена с ДДС срок
от ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ с включени държавни такси
АПОСТИЛ НА ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
72.00 лв. 5 раб. дни 60.00 лв. 6 раб. дни 48.00 лв. 7 раб. дни
от АГЕНЦИЯТА по ВПИСВАНИЯТА, НОИ, БНБ, МЗ, ТД на НАП и други агенции и министерства с включени държавни такси
АПОСТИЛ НА ДОКУМЕНТ В КО НА МВНР
99.00 лв. 2 раб. дни 78.00 лв. 4 раб. дни 60.00 лв. 6 раб. дни
УЧЕБНИ ДОКУМЕНТИ с включени държавни такси (дипломи, сертификати за квалификация, академични справки, отпусни)
АПОСТИЛ НА ДОКУМЕНТ В НАЦИД
99.00 лв. 3 раб. дни 78.00 лв. 4 раб. дни 60.00 лв. 7 раб. дни
от СЪД И НОТАРИУС с включени държавни такси (свидетелство за съдимост, съдебни документи, нотариално заверени документи)
АПОСТИЛ НА ДОКУМЕНТ В МП
51.00 лв. 4 раб. дни 51.00 лв. 4 раб. дни 51.00 лв. 4 раб. дни
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕВОД В КО НА МВнР с включени държавни такси
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕВОД В КО НА МВНР
99.00 лв. 2 раб. дни 78.00 лв. 4 раб. дни 60.00 лв. 6 раб. дни
от ЧУЖБИНА за ЗАВЕРКА ПОДПИСА на ПРЕВОДАЧ ПРЕД НОТАРИУС с включени държавни и нотариални такси
съгласно Постановление № 263 от 24 .11.2017 г.
ЗАВЕРКА НА ПРЕВОД В ПРИСЪСТВИЕ НА ПРЕВОДАЧ
96.00 лв. 2 раб. дни 72.00 лв. 4 раб. дни 60.00 лв. 6 раб. дни
Заверка подпис на двама преводачи на един документ с включени държавни и нотариални такси
ЗАВЕРКА НА ПРЕВОД В ПРИСЪСТВИЕ НА ДВАМА ПРЕВОДАЧИ
144.00 лв. 2 раб. дни 108.00 лв. 4 раб. дни 84.00 лв. 6 раб. дни
от ЧУЖБИНА с включени държавни такси със Заверка удостоверяване легализацията на чуждестранен документ, извършена от дипломатическо или консулско представителство на държавата на произход на документа.
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТ В КО НА МВНР със заверка удостоверяване легализацията на чуждестранен документ
114.00 лв. 2 раб. дни 90.00 лв. 4 раб. дни 66.00 лв. 6 раб. дни
Заверки в държавни ведомства и учреждения с включени държавни такси
Заверка в Агенция по вписванията, БНБ, НОИ, НАП с включени държавни такси 36.00 лв. 3 раб. дни
Заверка в МЗ с включени държавни такси 42.00 лв. 3 раб. дни
Заверка с включени държавни такси в:
- митрополия/синод
- и синод
- мюфтийство

48.00 лв.
60.00 лв.
48.00 лв.

3 раб. дни
Заверка в нотариална кантора (копие)
Цената на услугата се начислява на всеки документ. Услугата за заверка на диплома с приложение се таксува като един документ.
24.00 лв.
+ добавяне на нотариална такса за съответния документ спрямо тарифите на нотариусите
Електронен Апостил (e-Apostille) на документ в НАЦИД
с включени държавни такси

(важи само за документи, включени в списъка на НАЦИД)
Срок: 2 работни дни - цена 18 лв. с ДДС
Заверка в държавни ведомства и учреждения включва:
  - Попълване на опис заявление за внасяне на документа за заверка.
  - Подготвяне на платежен документ.
  - Заплащане на държавна такса.
  - Внасяне на документа и/или превода за заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.
  - Получаване на документа със заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Paketni ceni legalizaciq
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Електронен Апостил пакетни цени за легализация агенция за превод и легализация Арте Док
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.


ЕЗИК 
БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
Издадени от Р. България Общински документи; Свидетелство за съдимост; Акт за раждане; Удостоверение от полиция; други бланкови.
ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ
Учебни документи - Дипломи; Академични справки; Пълномощни; Удостоверения от Агенцията по вписванията; Служебни бележки; Други типови.
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Фирмена; Счетоводна – баланси, отчети и пр.; Съдебни решения, Нотариални актове; Договори; Други неспециализирани.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Юридическа; Техническа; Икономическа; Медицинска; Епикриза
Цена в лв. без ДДС Цена в лв. с ДДС Срок раб. дни Цена в лв. без ДДС Цена в лв. с ДДС Срок раб. дни Цена в лв. без ДДС Цена в лв. с ДДС Срок раб. дни Цена в лв. без ДДС Цена в лв. с ДДС Срок раб. дни
Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Италиански   10.00   12.00      2   14.00   16.80     2   16.00   19.20     2   20.00   24.00     2
Гръцки, Украински, Полски, Чешки, Словашки, Румънски, Словенски, Македонски, Хърватски, Сръбски, Чешки   18.00   21.60      2   18.00   21.60     2   21.00   25.20     2   29.00   34.80     2
Турски, Холандски, Шведски, Норвежки, Унгарски, Албански   18.00   21.60     2   28.00   33.60     2   32.00   38.40     2   37.00   44.40     2
Арабски, Латвийски, Литовски, Датски, Китайски, Японски, Арменски, Виетнамски, Естонски, Иврит, Корейски, Персийски, Хинди, Урду, Фински   30.00   36.00     2     По договаряне     2     По договаряне     2     По договаряне     2
Забележка:

- Минималната поръчка е една страница: 1800 знака (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 17100:2015-05. Над една страница се изчислява както следва: от 1,25 до 1, 74 = 1,5 стр.; от 1,75 до 2,24 = 2 стр. и т.н.
- Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст, в съответствие с БДС EN 17100:2015-05.
- Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: 5 стандартни страници за 48 часа (два работни дни).
- Посочените цени са за превод от един преводач и проверка за фактологически грешки.
- Терминологична редакция от редактор-експерт се предлага по договаряне.
- При обемна поръчка и/или дълготрайно сътрудничество се правят отстъпки.
5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Език
Придружаване
Консекутивен превод
Превод пред нотариус
Симултанен превод/за един преводач
Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Италиански 60.00 лв 60.00 лв 60.00 лв 60.00 лв
Гръцки, Турски, Полски, Чешки, Словашки, Румънски По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Други европейски езици По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Редки езици По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Забележка:
- Всички цени са в лева без ДДС.
- Посочените цени са за устен превод за 1 (един) астрономически час за един преводач.
- Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод.
- Клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача (ако е приложимо).
- Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.
- При заявка за същия ден, цената на услугата е по договаряне.
Предпечатна обработка нa документи в .pdf формат
(базова цена)
7.20 лв./видима страница
Предпечатна обработка на документи в следните формати:
(базова цена)
9.60 лв./видима страница
CorelDRAW .cdr
Adobe InDesign .indd
Autocad .dwg
Adobe Illustrator .ai
Adobe Photoshop .psd
MS FrontPage/Adobe Dreamweaver .html


Набор на текст
6.00 лв./стр.
Набор на текст на английски език
9.60 лв./стр.
Набор на текст на друг език
(по договаряне)
Разпечатка на текст от материал на клиент
0.60 лв./стр.
Допълнителна разпечатка на превод (до 5 страници)
3.60 лв.
Допълнителна разпечатка на превод (над 5 страници)
0.60 лв./стр.
Запис на наш диск (на превод, извършен от фирмата)
3.60 лв./ бр.
Попълване на формуляр (на ръка)
18.00 лв./стр.
Попълване на електронен формуляр
18.00 лв./стр.
При обработка на ръкописен текст плюс 20% от цената на съответната услуга.

Забележки:
-    Предлагаме и обработка в по-малко популярни програми, според нуждите на клиента.
-    Срокът за изпълнение на поръчката се определя съобразно сложността ѝ и/или по договаряне с клиента.
-    Експресните услуги се извършват при възможност за обработка от служителя в дадения офис.