Предпечатна обработка нa документи в .pdf формат
(базова цена)
7.20 лв./видима страница
Предпечатна обработка на документи в следните формати:
(базова цена)
9.60 лв./видима страница
CorelDRAW .cdr
Adobe InDesign .indd
Autocad .dwg
Adobe Illustrator .ai
Adobe Photoshop .psd
MS FrontPage/Adobe Dreamweaver .html


Набор на текст
6.00 лв./стр.
Набор на текст на английски език
9.60 лв./стр.
Набор на текст на друг език
(по договаряне)
Разпечатка на текст от материал на клиент
0.60 лв./стр.
Допълнителна разпечатка на превод (до 5 страници)
3.60 лв.
Допълнителна разпечатка на превод (над 5 страници)
0.60 лв./стр.
Запис на наш диск (на превод, извършен от фирмата)
3.60 лв./ бр.
Попълване на формуляр (на ръка)
18.00 лв./стр.
Попълване на електронен формуляр
18.00 лв./стр.
При обработка на ръкописен текст плюс 20% от цената на съответната услуга.

Забележки:
-    Предлагаме и обработка в по-малко популярни програми, според нуждите на клиента.
-    Срокът за изпълнение на поръчката се определя съобразно сложността ѝ и/или по договаряне с клиента.
-    Експресните услуги се извършват при възможност за обработка от служителя в дадения офис.
ЕЗИК 
БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ
Свидетелство за съдимост; Акт за раждане; Удостоверение от полиция; Други бланкови.
ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ
Учебни документи -Дипломи; Академични справки; Пълномощни; Удостоверения от Агенцията по вписванията; Служебни бележки; Други типови.
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Фирмена; Счетоводна – баланси, отчети и пр.; Съдебни решения, нотариални актове; Договори; Други неспециализирани.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Юридическа; Техническа; Икономическа; Медицинска; Епикриза
Цена лв. Срок раб. дни Цена лв. Срок раб. дни Цена лв. Срок раб. дни Цена лв. Срок раб. дни
Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Италиански 12.00 2 16.80 2 19.20 2 24.00 2
Гръцки, Украински, Полски, Чешки, Словашки, Румънски, Словенски, Македонски, Хърватски, Сърбски, Чешки 21.60 2 21.60 2 25.20 2 34.80 2
Турски, Холандски, Шведски, Норвежки, Унгарски, Албански 36.00 2 33.60 2 38.40 2 44.40 2
Арабски, Латвийски, Литовски, Датски, Китайски, Японски, Арменски, Виетнамски, Естонски, Иврит, Корейски, Персийски, Хинди, Урду, Фински По договаряне 2 По договаряне 2 По договаряне 2 По договаряне 2
Забележка:
- Цените са посочени с ДДС.
- Минималната поръчка е една страница: 1800 знака (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 17100:2015-05. Над една страница се изчислява както следва: от 1,25 до 1, 74 = 1,5 стр.; от 1,75 до 2,24 = 2 стр. и т.н.
- Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст, в съответствие с БДС EN 17100:2015-05.
- Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: 5 стандартни страници за 48 часа (два работни дни).
- Посочените цени са за превод от един преводач и проверка за фактологически грешки.
- Терминологична редакция от редактор-експерт се предлага по договаряне.
- При обемна поръчка и/или дълготрайно сътрудничество се правят отстъпки.
Език
Придружаване
Консекутивен превод
Превод пред нотариус
Симултанен превод/за един преводач
Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Италиански 60.00 лв 60.00 лв 60.00 лв 60.00 лв
Гръцки, Турски, Полски, Чешки, Словашки, Румънски По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Други европейски езици По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Редки езици По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне
Забележка:
- Всички цени са в лева без ДДС.
- Посочените цени са за устен превод за 1 (един) астрономически час за един преводач.
- Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод.
- Клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача (ако е приложимо).
- Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.
- При заявка за същия ден, цената на услугата е по договаряне.
 
Цена без ДДС
Бавна Поръчка
Цена без ДДС
Бърза поръчка
Цена без ДДС
Експресна поръчка
Цена с ДДС
Бавна поръчка
Цена с ДДС
Бърза поръчка
Цена с ДДС
Експресна поръчка
Легализация на превод в КО на МВнР
25.00 лв.
35.00 лв.
45.00 лв.
30.00 лв.
42.00 лв.
54.00 лв.
Легализация на документ в КО на МВнР
25.00 лв.
35.00 лв.
45.00 лв.
30.00 лв.
42.00 лв.
54.00 лв.
Заверки в министерства с включени държавни такси
      
Заверка в НАЦИД
47.50 лв.  
65.00 лв.
82.50 лв.
57.00 лв.  
78.00 лв.
99.00 лв.
Заверка в МЗ
35.00 лв.
42.00 лв.
Заверка в митрополия
40.00 лв.
48.00 лв.
Заверка в митрополия и синод
50.00 лв.
60.00 лв.
Заверка в мюфтийство
40.00 лв.
48.00 лв.
Заверка в МП
42.50 лв.
51.00 лв.
Заверка в БНБ, НОИ, АВп
30.00 лв.
36.00 лв.
Заверка удостоверяване легализацията на чуждестранен документ,
извършена от дипломатическото или консулско представителство на
държавата на произход на документа
25.00 лв.
35.00 лв.
45.00 лв.
30.00 лв
42.00 лв.
54.00 лв.
Заверка в нотариална кантора
17.50 лв.
21.00 лв.
Заверка подписа на преводач съгл. Постаноление №263/24.11.2017 в нотариална кантора
40.00 лв.
60.00 лв.
80.00 лв.
48.00 лв
72.00 лв.
96.00 лв.
включва
  • запазване на час при нотариус
  • осигуряване на преводач
  • подпис на преводача
не включва
  • нотариална такса
  • стойността на превода
Нискобюджетна поръчка за легализация
47.50 лв.
57.00 лв.
Забележка:
   - Нотариалната такса за заверката от съответния нотариус се добавя към цената на фирмената услуга.
  - Към цената на фирмената услуга за легализация се добавя заверка в КО на МВнР, в зависимост от желания срок за изпълнение (нормална, бърза или експресна легализация. Информация за заверка в КО на МВнР може да намерите тук.
   - 50% намаление от цената на фирмената ни услуга за легализация има всеки клиент ползвайки повече от една УСЛУГА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ!