Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

E-mail бюлетин

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече

Преводачите ни

  • Всички наши преводачи преминават през поетапен процес на одобрение — по документи (дипломи, сертификати и др., удостоверяващи завършено образование и/или придобита професионална квалификация) и практически тест (проверка на уменията и опита им посредством пробни преводи);
  • Всички наши преводачи удостоверяват верността на извършения от тях превод с подписването на клетвена декларация;
  • Всички наши преводачи подписват на декларация за конфиденциалност, гарантираща неразпространение на информацията от превеждания текст, и по този начин осигуряват неговата поверителност.

Редакторите ни

Нашите редактори са владеещи чужди езици опитни и доказали се професионалисти, с отлични познания по български език. Те извършват редакции на авторски и преводни текстове, и гарантират качеството на предлаганите от нас услуги.

Експертите ни

отговарят за поръчката от нейното приемане — през процеса на обработка — до предаването ѝ на клиента, като осигуряват непрекъсната координация и комуникация между различните звена.