Tanya KarabashevaТаня Карабашева
 • Управляващ собственик на Арте.Док.
 • Създател на АРТЕ 5Е система „Гарантиран качествен превод“, на база 22 годишен професионален опит.
 • Мисията ѝ е да помага на клиентите на АРТЕ.ДОК да получават качествени езикови услуги на 36 езика, разрешаване на казуси свързани с легализацията на документи, да бъдат спазени и гарантирани договорените срокове и да се запазва конфиденциалността на предоставената чувствителна информация.Експертите ни

Отговарят за проекти за езикови писмени преводи, устни преводи, легализация на документи, редакция, локализация, превод на уеб сайтове, предпечатна подготовка, субтитриране и др.


 Yoanna GinovskaЙоанна Гиновска 
 • Мениджър Корпоративни клиенти и Главен експерт-консултант Преводачески услуги.
 • През последните 16 години, Йоанна помага на български и чуждестранни фирми, като ги консултира за всички техни преводачески казуси, с цел винаги преводите да са изпълнени качествено и в договорения срок, за да може фирмите да се фокусират върху специфичната си дейност.
 • Присъствала е на множество конференции и уебинари за компетенции в областта на преводаческите услуги, продажбите, управление на проектите и комуникационни умения.

Запознайте се с нашия експерт Йоанна от отдел Корпоративни клиенти тук.


 Gergana GeorgievaГергана Георгиева
 • Мениджър Европейски проекти и Старши експерт-консултант Устни преводи.
 • Повече от 15 години Гергана отговаря за осигуряване на професионални устни преводачески услуги, с цел определянето на най-подходящия езиков преводач спрямо езиковата комбинация, терминологичната насоченост и изискванията на клиента.
 • От 2007 г. Гергана е координатор на сключени договори за осигуряване на преводачески услуги към Европейската комисия и Центъра за преводи към Европейския Съюз, катонепрекъснато повишава квалификацията си чрез участия на организирани от Европейската комисия обучения, семинари и технически уъркшопове.
Запознайте се с нашия експерт Гергана от отдел Европейски клиенти тук.


Tanya MihovaТаня Михова
 • Мениджър Административна дейност и Старши експерт-консултант Легализации.
 • Вече 18 години Таня помага на клиентите предоставяйки актуална и проверена информация, свързана със законовите изменения в нормативните актове, свързани с легализацията на документи.
 • Нейната цел е да предложи най-краткия административен път на документите за легализация, така че клиентът да получи най-бърз срок при спазена конфиденциалност на подадена чувствителна информация.


Запознайте се с нашия експерт Таня от отдел Легализация на документи тук.

Rozalina IlievaРозалина Илиева
 • Мениджър Front-office и Старши експерт-консултант Писмени преводи.
 • През последните 10 години Розалина отговаря за предоставянето на качествени писмени преводи, при спазване на процесите на нашата разработена АРТЕ 5Е система "Гарантиран качествен превод".
 • Нейната цел е да съдейства на бизнеси и частни лица да получат преводите на техните документи, при спазен договорен срок и конфиденциалност на предоставената информация.


Запознайте се с нашия експерт Розалина от офис Ал. Жендов №6 тук


Kristina Todichkova
Кристина Тодичкова
 • Мениджър Front-office и експерт-консултант Писмени преводи.
 • Като дългогодишен служител Кристина отговаря за предоставяне на качествени писмени преводи, съобразени с нормативно-правната уредба в Р. България.
 • Нейната цел е да консултира и организира изпълнението на възложени преводи от бизнес клиенти и физически лица в рамките на посочения от тях срок, при спазена конфиденциалност, касаеща съдържанието на предоставените документи.
testАлександрина Карабашева
 • Мениджър Международно бизнес развитие и Експерт Маркетинг и дигитални технологии.
 • От 2018 година Александрина отговаря за изграждането на контакти с чуждестранни партньори и клиенти, като представя Арте.Док на международни конференции, участва на събития на различни асоциации и сдружения, като пълноправен член на НАПА, ЕЛИА, БТПП, БББА, ГБИТК и др.
 • Нейната цел е новите дигитални технологии и най-новите тенденции в маркетинга да бъдат използвани във фирмената дейност, за да да се отговори на нуждите на клиентите в динамичната бизнес и уеб среда.

Преводачи и редактори

Всички преводачи и редактори, с които работим, са професионалисти и доказани експерти в конкретни терминологични области, тъй като преминават през двустепенен процес на одобрение, съгласно разработената ни АРТЕ 5Е система "Гарантиран качествен превод".
 • Всички те удостоверяват верността на извършения от тях превод с подписването на клетвена декларация;
 • Всички те подписват декларация за конфиденциалност, гарантираща неразпространение на информацията от превеждания текст, съгласно процедурите на фирмата ни по GDPR;
 • Всички те следват фирмената ни политика за гарантирано спазване на договорените срокове на проектите.

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация