Легализация на българско удостоверение за раждане
Ако имате нужда от признаване на български акт/удостоверение за раждане от държавните институции на друга държава, ето какво следва да се направи:

Как се легализира удостоверение за раждане в две стъпки?

Стъпка 1: Първата стъпка е изваждане на дубликат на удостоверението за раждане от общината, в която даденото раждане е регистрирано. Като се изисква поставянето на правоъгълен печат за легализация от самата община.

Стъпка 2: Зависи от това, за ползване в коя държава ви е нужен документът:

1. Ако документът ви е нужен за държава, страна по Хагската конвенция.
     •   Документът трябва да бъде заверен чрез поставяне на заверка Апостил от областните администрации в Република България съгласно Декларацията по чл. 6, ал.1.
     •   Всичко, което трябва да знаете за заверката Апостил можете да прочетете в статията ни за Апостил.
     •   Кои са държавите по Хагската конвенция можете да видите тук.

2. Ако документът ви е нужен за държава, която не е страна поХагската конвенция и с която България няма сключен договор за правна помощ, то документът трябва да бъде заверен от администрациятана издалата го община, от упълномощено длъжностно лице.

3. Ако документът ви е нужен за държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ.
     •   Тогава документът следва да “носи съответните реквизити”, съгласно условията по договора между двете държави и изрично да е упоменато в договора за правна помощ освобождаване от легализация на документи;
     •   В този случай, удостоверението за раждане има нужда единствено да бъде преведено и преводът да бъде заверен.
     •   Държавите, с които България има сключени договори за правна помощ можете да видите тук.

4. Гражданите, родени след 2000 г. на територията на България, могат да поискат издаване на многоезично копие на акта за раждане.
     •   Тогава документът има директна валидност в страните-членки на Европейския съюз, без нужда от легализация.
     •   Администрациите в чужбина, пред които документът ще се представя, могат да изискат превод на документа.
     •   България се присъединява към Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние от 18.12.2013 г.
     •   Кои са държавите, подписали Конвенцията, можете да намерите тук.


Как се превежда легализираният документ в две стъпки?

Стъпка 1: Можете да направите избор между това вашият легализиран акт/удостоверение за раждане да бъде преведен от агенция за преводи или от физически лица, работещи индивидуално като преводачи, отговарящи на изискванията на правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Стъпка 2: Да се посети дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България, защото за български документ, преведен на чужд език и предназначен за ползване в чужбина, подписът на преводача, положен на извършения от него превод, се заверява от тази дирекция. (Според "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”). За целта на място се попълва заявление и се заплаща държавна такса, която е различна според желаният от вас срок за изпълнение на заверката.

ВАЖНО!
Министерството на външните работи предупреждава, че български документи, снабдени с превод на чужд език, които са заверени в КО на МВнР е възможно да не бъдат признати и да бъдат поискани преводи, извършени по местното законодателство.
Примери за държави, където това е възможно са Италия, Австрия, Германия, Дания, Кипър и Белгия.
За да може да спестите разходи и време, е препоръчително да се информирате предварително дали във вашия конкретен случай вашето удостоверение за раждане ще бъде признато от съответната чуждестранна институция, след като е легализирано и е извършен и заверен преводът му.

Как да изберете на коя агенция за преводи да се доверите?

Критерии при избор на преводаческа агенция:
• Да има процедури за подбор на преводачи;
• Да спази обещания срок според вашето желание и сроковете на институцията;
• Да гарантира конфиденциалността на предоставената информация;
• Да бъде с ясни и прозрачни цени, обявени на фирмения сайт.

Как можем да Ви ви помогнем?

Ние от Агенция за преводи Арте.док извършваме цялостната услуга за превод и легализация на българско удостоверение за раждане, нужно за представяне в чужбина.

Предлагаме различни пакети с различни срокове и ценови параметри, така че имаме решение за всеки бюджет. 

В нашите пакети са включени всички държавни такси за превод и легализация и ви гарантираме, че след като получим документа в наш офис и го разгледаме, ще ви предложим най-подходящия за вас вариант.

Гарантираме спазването на сроковете на изпълнение на поръчката, като осигуряваме на нашия клиент сигурност и спокойствие.

Какво отличава нашата работа?

Всички наши преводачи преминават през поетапен процес на одобрение.
     •   Първият етап е по документи - дипломи, сертификати и др., удостоверяващи завършено образование и/или придобита професионална квалификация.
     •   Вторият етап представлява практически тест (проверка на уменията и опита им посредством пробни преводи), извършен от екип от наши редактори.
Затова ние гарантираме, че преведените текстове ще бъдат професионални и качествени.

На база 20-годишен опит сме изградили база данни, съставена от над 250 преводача за различни езикови комбинации от/на 35 езика.

Ние се отличаваме с това, че имаме прозрачни цени с обявени срокове на сайта ни, които винаги спазваме, и запазваме сигурността на предоставената ни информация.


Как ви гарантираме безопасна поръчка?

Отличаваме се още с това, че имаме изградена 3-стъпкова онлайн система, благодарение на която няма нужда да идвате до офиса за извършване на услуга, свързана с превод и легализация:
-   онлайн подаване на поръчка;
-   онлайн плащане;
-   получаване на документа онлайн и/или по куриер.

Като наш клиент, вие можете сами да направите избор чрез нашия онлайн калкулатор, за какъв срок и цена според бюджета ви искате да бъде извършена услугата.


Ако имате казус, свързан с превод и заверка на документ за представяне в чужбина, може да се свържете с нас за безплатна консултация на тел. 0894 773 803 или да се свържете с нас чрез нашия онлайн чат тук и ние ще ви помогнем за вашия конкретен случай.


* Повече информация за казуси, свързани с превод и легализация, можете да прочетете в нашия блог с полезни статии тук
* Информативните ни видеа, свързани с преводи и легализация, можете да гледате в нашите видео съвети тук.
* Успешни истории с постигнати резултати за нашите клиенти, можете да прочетете тук.
* Ако искате да получавате винаги актуална и полезна информация, можете да се запишете за нашия имейл бюлетин тук
.

При регистрация получавате безплатен материал за процеса легализация, с който ще спестите време и усилия.


Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация