Легализация на удостоверение за раждане - агенция за преводи Арте.Док
Ако имате нужда от признаване на акт/удостоверение за раждане, издадено в чужбина, от държавните институции на Република България, ето какво следва да се направи.

Къде се представя?

След раждането на детето и издаването на чуждестранен акт/удостоверение за раждането му, българските граждани трябва да предоставят легализирания и преведен документ в съответната българска общинска администрация.

Важно е да се знаят следните специфики за процеса на легализация:

Процесът на легализация на акт/удостоверение за раждане зависи от това коя е издаващата го държава:

1. Ако документът е издаден от държава, с която Република България има сключен договор за правна помощ.
     •   Тогава следва документът да “носи съответните реквизити”, съгласно условията по договора между двете държави и в договора за правна помощ изрично да е упоменато освобождаването от легализация на документи;
   •    В този случай, удостоверението за раждане има нужда единствено да бъде преведено и самият превод да бъде заверен;
   •    Това налага да се направи превод на български език, с изписване на имената на детето и родителите на български език;
   •    Преводът се заверява пред Нотариус, като преводачът лично се подписва в нотариалната кантора;
   •    Държавите, с които България има сключени договори за правна помощ, може да видите тук.

2. Ако документът е издаден от държава, страна по Хагската конвенция.
   •    Документът трябва да бъде заверен чрез поставяне на заверка Апостил от издаващата го държава;
   •    Това налага да се направи превод на български език, с изписване на имената на детето и родителите на български език;
   •    Преводът се заверява пред Нотариус, като преводачът лично се подписва в нотариалната кантора;
   •    Всичко, което трябва да знаете за заверка Апостил, можете да прочетете тук;
   •    Кои са държавите от Хагската конвенция може да видите тук.

3. Ако документът е издаден в многоезичен вариант (многоезично извлечение от акт за раждане) от страните на Европейския съюз.
   •    Това означава, че документът има директна валидност в страните членки на Европейския съюз, без нужда от заверка или от поставяне на Апостил.
   •    Общинската администрация, която ще регистрира акта за раждане и ще впише новите граждани в Регистъра на населението, има правото да изиска превод на документа.
   •    Тогава се налага да се направи превод на български език, с изписване на имената на детето и родителите на български език;
   •    Преводът се заверява пред Нотариус, като преводачът лично се подписва в нотариалната кантора;
   •    България се присъединява към Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние на 18.12.2013 г;
   •    Държавите, участници в Конвенцията, може да видите тук.

4. Ако документът е издаден от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с която България няма сключен договор за правна помощ.
   •    Документът трябва да бъде заверен от Министерство на външните работи на издаващата го държава;
   •    Заверката след това трябва да бъде удостоверена от българското дипломатическо или консулско представителство в държавата или в България;
   •    След това се налага да се направи превод на български език, с изписване на имената на детето и родителите на български език;
   •    Преводът се заверява пред Нотариус, като преводачът лично се подписва в нотариалната кантора;

Две стъпки, за легализацията на акт/удостоверение за раждане:

Стъпка №1 : Легализиран акт/удостоверение за раждане, издаден в чужбина, следва да бъде преведен на български език;

Стъпка №2 : Преводът на легализираното удостоверение за раждане, издадено в чужбина, следва да бъде заверен пред Нотариус, като преводачът лично се подписва в нотариалната кантора.

Избор за решение:

Първа опция: Вие правите избор на Нотариална кантора с дежурен нотариус и избор на езиков преводач.

Втора опция: Вие избирате Агенция за превод, която да извърши цялостната услуга.

При нужда от подобна услуга е съществено да се избере преводач, който може да извърши качествен превод и да докаже професионална квалификация.

Как да се направи правилен избор за агенция за превод, на която да се доверите?

Критерии при избор на преводаческа агенция:
   •    Да има процедури за подбор на преводачи;
   •    Да може да гарантира, че извършеният превод ще бъде заверен от Нотариус;
   •    Да спази обещания срок;
   •    Да гарантира конфиденциалността на предоставената информация;
   •    Да бъде с ясни и прозрачни цени, обявени на фирмения сайт.


Какво отличава нашата работа?

Всички наши преводачи преминават през поетапен процес на одобрение.
Първи етап е по документи - дипломи, сертификати и др., удостоверяващи завършено образование и/или придобита професионална квалификация.
Втори етап представлява практически тест (проверка на уменията и опита посредством пробни преводи), изършен от екип от наши редактори.
Затова ние гарантираме, че преведените текстове ще бъдат професионални и качествени.

На база 20-годишен опит сме изградили база данни, съставена от 250 преводача за различни езикови комбинации от/на 35 езика.

Ние се отличаваме с това, че имаме прозрачни цени с обявени срокове на сайта ни, които винаги спазваме, и запазваме сигурността на предоставената ни информация.

Как можем да Ви помогнем?

Ние от Агенция за преводи Арте.Док Ви помагаме като извършваме цялостната услуга за превод и легализация на удостоверение за раждане, издадено в чужбина.

Предлагаме различни пакети с различни срокове и ценови параметри, така че имаме решение за всеки бюджет.

В нашите пакети са включени всички държавни такси за превод и легализация и Ви гарантираме, че след като получим документа в наш офис и го разгледаме, ще ви предложим най-подходящия за вас вариант.

Спестяваме време и спазваме сроковете на изпълнение на поръчката, като осигуряваме на нашия клиент сигурност и спокойствие.

Как Ви гарантираме безопасна поръчка?

Отличаваме се с това, че имаме изградена 3-стъпкова онлайн система, благодарение на която не се налага да идвате до наш офис за извършване на услуга, свързана с превод и легализация:
-   онлайн подаване на поръчка;
-   онлайн плащане;
-   получаване на документа онлайн и по куриер.

Като наш клиент, вие можете сами да направите избор чрез нашия онлайн калкулатор, за какъв срок и цена, според бюджета ви, искате да бъде извършена услугата.

Ако имате казус, свързан с превод и легализация на удостоверение за раждане, може да се свържете с нас за безплатна консултация на тел. 0894 773 803 или да се свържете с нас чрез нашия онлайн чат тук и ние ще Ви помогнем за Вашия конкретен случай.


* Повече информация за казуси, свързани с превод и легализация, можете да прочетете в нашия блог с полезни статии тук
* Информативните ни видеа, свързани с преводи и легализация, можете да гледате в нашите видео съвети тук.
* Успешни истории с постигнати резултати за нашите клиенти, можете да прочетете тук.
* Ако искате да получавате винаги актуална и полезна информация, можете да се запишете за нашия имейл бюлетин тук
.

При регистрация получавате безплатен материал за процеса легализация, с който ще спестите време и усилия.


Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация