Електронен Апостил агенция за превод и легализация Арте.Док
От кога ще се издава електронен Апостил (e-Apostille)?

На 12.06.2020 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) обяви, че ще започне да издава електронен Апостил (e-Apostille) на образователни документи.

Това е иновация, която ще улесни гражданите, при процеса на легализация на техните дипломи, приложения и други образователни документи.

Към момента, само няколко държави в Европейския Съюз предоставят тази възможност, като Австрия, Румъния, Словения, Испания.

Проекта на Хагската конвенция по международно частно право “e-App” е започнат през 2006 г., с цел улесняване процеса на легализация на документите и създаване и поддържане на електронен Регистър на издадените Апостили.

Какво е Апостил - какво представлява и как изглежда?

Апостил е сертификат, който удостоверява истинността на подписа и/или автентичността на печата, поставен върху документа. Апостил се издава на публични документи и е необходим, когато е нужно тези документи да се представят в чужда държава.

Апостилът е основна стъпка в процеса на легализация на много типове документи, съгласно изискванията на Хагската конвенция (Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена на 5 октомври 1962 г. в Хага).

През последните 3 години в България са издадени повече от 72 000 броя Апостили.


Какви документи заверява НАЦИД с Апостил (APOSTILLE)?

Националният център за информация и документация (НАЦИД) издава Апостил (APOSTILLE) на образователни и удостоверителни документи, издадени от:

   •   предучилищни, училищни институции, както и институции за професионално образование;
   •   висши училища;
   •   научни организации;
   •   Министерството на образованието и науката.


Важно!
НАЦИД информира, че административната им услуга за издаване на електронен Апостил (е-Apostille) е налична само за образователни документи, които се намират в Регистрите, за да могат те да бъдат служебно проверени.
НАЦИД има също така определени изисквания за документите, които могат да бъдат електронно заверени.

Дали документът Ви отговаря на критериите за издаване на електронен Апостил (е-Apostille) можете да проверите в списъка посочен от НАЦИД тук (колона Електронен Апостил).

Важно!
НАЦИД информира, че дипломите от 2020 г., които се очаква да бъдат издадени този месец (на 26.06.2020 г.) могат да бъдат заверени с електронен Апостил (e-Apostille) чак когато бъдат качени в Регистрите.

Тазгодишните дипломи отговарят на изискванията на НАЦИД за електронен Апостил (е-Apostille), но докато училището не ги качи в Регистрите, няма как те да бъдат заверени с e-Apostille.


Какви са ползите на електронния Апостил (e-Apostille)?

Електронният Апостил (e-Apostille) има същата правна сила и ефект, както хартиения му еквивалент. Всички държави, страни по Хагската конвенция, са задължени да приемат електронния Апостил.

Също така, електронният Апостил (e-Apostille), се признава от КО на МВнР, следователно последващия превод на документ с e-Apostille, може да получи заверка.

Какви са предимствата на електронният Апостил (e-Apostille)?

Електронният Апостил (e-Apostille) има важни предимства:

   •   улесняване на процеса на легализация на образователни документи;
   •   по-кратки срокове за издаване на Апостил от НАЦИД - 8 работни часа;
   •   по-ниска цена за издаване на Апостил от НАЦИД - 7,50 лв.;
   •   неограничена валидност на електронния Апостил;
   •   гарантиране на произхода на заверката Апостил;
   •   бързо и лесно потвърждаване на Апостила от чуждата държава;

Как се подава заявление за Апостил (APOSTILLE)?

От 15.06.2020 г. има два начина за подаване на заявление за удостоверение Апостил (APOSTILLE):

   •   подаване на хартиено заявление;
   •  
подаване на електронно заявление;

1.)  Подаването на хартиено заявление ще е нужно при документи, които не отговарят на сегашните изисквания на НАЦИД за e-Apostille.
   •   В този случай има различни цени и срокове за извършване на услугата: обикновена, бърза и експресна
   •   Подаване на хартиено заявление може да се извърши и за издаване на електронен Апостил (e-Apostille).
   •   Срокът и цената зависят от избрания тип услуга - обикновена, бърза или експресна.

2.) При подаването на електронно заявление, може да се заяви издаване на различни видове Апостил:
   •   Eлектронен, хартиен или електронен и хартиен Апостил.
   •   Срокът за двата типа услуга е един и същ, но цената е различна.


Заявление за Апостил може да бъде подадено от:
   •   притежателя на образователния документ;
   •   представител - физическо или юридическо лице;

Важно!
Друга новост, въведена от НАЦИД, е премахването на нуждата от предварително изкарване на нотариално заверено копие на Вашия образователен документ.


От 15.06.2020 г. при подаването на хартиено заявление на място в НАЦИД, може да бъде занесен оригинал на документа. Копие ще бъде направено от служителите.

Това допълнително улеснява досегашния процес на легализация и премахва част от административната тежест от хората.


На кого да се доверите за тази услуга?

Ако нямата време или сте в чужбина и искате някой вместо вас да извърши комплексна/пакетна услуга с поставяне на Апостил, превод на документа и след това заверка на превода на Вашия образователен документ, то ето част от критериите при решение да се доверите на агенция за превод и легализация, която предлага тази услуга:

     •    Агенцията трябва да е сертифицирана и да работи по съответния преводачески стандарт ISO 17100:2015.
     •    Трябва да може да извърши цялостната услуга с включени заверки и държавни такси.
     •    Трябва да има точно определени, ясни и прозрачни цени, обявени на нейния сайт.
     •    Тя трябва да е запозната с промените в законодателството и да ви даде безплатна консултация по вашия казус.


Как можем ние да Ви помогнем?

   •   Нашите колеги присъстваха на онлайн обучение, организирано от НАЦИД, за работа с онлайн платформата им за подаване на електронно заявление за Апостил
   •   Предлагаме различни услуги, както и комплексни пакети с различни срокове и ценови параметри, така че имаме решение за всеки бюджет.
   •   В нашите пакети са включени всички държавни такси за превод и легализация и Ви гарантираме, че след като получим документа в наш офис и го разгледаме, ще Ви предложим най-подходящия за вас вариант.
   •   За тези, които ни се доверят, ние от Арте.Док извършваме цялостната услуга - поставяне на Апостил (АPOSTLLE), превод на документа, и заверяване на извършения превод в КО на МВнР, която е с редуцирана цена за електронен Апостил (АPOSTLLE). Виж в пакетни услуги ТУК.
   •   Гарантираме спазването на договорените срокове за изпълнение на поръчката, като осигуряваме на нашия клиент сигурност и спокойствие.


С какво се отличаваме?

Всички наши преводачи в Арте.Док преминават през поетапен процес на одобрение.
          Първият етап е по документи – дипломи, сертификати и др., удостоверяващи завършено образование и/или придобита професионална квалификация.
          Вторият етап представлява практически тест (проверка на уменията и опита им посредством пробни преводи), провеждан от екип от наши преводачи и редактори.

Ето защо ние гарантираме, че преведените текстове ще бъдат професионални и качествени.

Отличаваме се с това, че имаме прозрачни цени и обявени срокове на сайта ни, които винаги спазваме.

Имаме приета политика за гарантиране на поверителността на предоставената ни от вас информация и съхранение при ваше изрично съгласие.
Работим по система на внедрен преводачески стандарт ISO 17100:2015, като ежегодно ни одитират по него от Български институт по стандартизация.


Как ви гарантираме безопасна поръчка в настоящата епидемична ситуация?

Отличаваме се също така с това, че имаме изградена 3-стъпкова онлайн система, с която няма нужда да идвате до наш офис за извършване на услуга, свързана с превод и легализация:
     -   онлайн подаване на поръчка;
     -   онлайн плащане;
     -   получаване на легализирания образователен документ онлайн и/или по куриер.

Като наш клиент Вие можете сами да направите избор на услуга чрез нашия онлайн калкулатор- за какъв срок и каква цена, съобразени с бюджета ви, искате да бъде извършена услугата превод и/или легализация на Вашия образователен документ.


Всичко за заверката Апостил (APOSTILLE) можете да прочетете в нашата статия за Апостил.

В ЧЗВ може да видите как е структуриран и как изглежда печат Апостил* Повече информация за казуси, свързани с превод и легализация, можете да прочетете в нашия блог с полезни статии тук
* Информативните ни видеа, свързани с преводи и легализация, можете да гледате в нашите видео съвети тук.
* Успешни истории с постигнати резултати за нашите клиенти, можете да прочетете тук.
* Ако искате да получавате винаги актуална и полезна информация, можете да се запишете за нашия имейл бюлетин тук
.

При регистрация получавате безплатен материал за процеса легализация, с който ще спестите време и усилия.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация