Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
Ротари България логоКампания "Отвори очи"Wheelmap logoЗеления кръг лого 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo icantoo Идея в действие лого

Повече
Техническите и научни преводи са високоспециализирани преводи, поради специфичната терминология, която се използва, и сложността на този тип текстове.

Често се превеждат технически документи като инструкции, спецификации, патенти, ръководства, практически указания, доклади, търговски преговори между специалисти от техническата индустрия, системни описания, научни разработки и др.
Налагат се и преводи на обучения на персонал, използващ нова машина или изучаване на цялостен процес по внедрена техника.

Това е специфична сфера на превода, която изисква от преводача освен богати езикови знания, опитност в процеса на превод. Преводачът трябва да е добре запознат с терминологията, използвана в дадената индустрия, да разбира съдържанието на текста, както и да знае и двата езика изключително добре.

Техническите и научни преводи засягат конкретна област и стилът на превода е различен от този, използван в преводи, адресирани до широката публика.

Техническите преводи  се различават не само по естество от другите видове преводи, но тяхната прецизност няма аналог.
Всеки един терминологичен израз в техническите и научни преводи има специфично значение, което трябва да бъде предадено абсолютно точно.

Технически и научни преводи се използват в следните отрасли:
     •     Машиностроене
     •     Инженерна наука
     •     Железопътен транспорт
     •     Автоматизация и роботика
     •     Автомобилни технологии
     •     Енергийни технологии
     •     Авиация
     •     Механика
     •     Селско стопанство

Важни разлики между техническите преводи и другите видове превод прочетете тук.
Безплатна консултация на тел.: 0896 731 605.

Цените за превод можете да намерите тук.
Онлайн поръчка за превод може да подадете чрез нашия онлайн калкулатор тук.