Нашата агенция Арте.Док има дългогодишен опит в сферата на редактирането.

Aкo искате да подобрите стила, да опростите структурата на изреченията е текст или да преформулирате текст, препоръчваме да поръчате услугата  редакция. Нашите опитни редактори отлично разбират езика и винаги ще направят всичко възможно, за да приспособят текста според вашите очаквания.

В зависимост от изискванията на клиента предлагаме два вида редакция:
     -     Частична редакция: има за цел да извърши поправка на грешки и неточности;
     -     Цялостна редакция: има за цел да направи пълен контрол над готовия превод, за да може преводът да се чете гладко и да постигне целта си.

И при двата вида редакция се гарантира, че редактираният текст притежава всички характеристики на качествен превод.

Освен редактори разполагаме и с коректори — професионалисти, чиято задача е да се уверят, че всеки детайл е проверен и при нужда поправен преди предаването на текста.

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация