За превод и легализация на имунизационен паспорт, нужен за представяне в чужбина, се извършват следните стъпки:
 • Прави се копие на имунизационния паспорт;
 • Копието се заверява от нотариус за "Вярно с оригинала";
 • На завереното копие се поставя Апостил (Apostille) от Министерство на Правосъдието;
 • Заверения документ се превежда;
 • Преводът се заверява в КО на МВнР.

Ако имате нужда от превод и легализация на имунизационен паспорт, свържете се с нас за безплатна консултация на тел.: 0893 457 698 или на нашия онлайн чат тук.

Повече информация за какво е Апостил (Apostille)и всичко, което трябва да знаете за него, прочетете в статията ни за Апостил.
Публикувана на 07 Октомври 2020 Посещения: 689
Студентското уверениe, издадено в чужбина, може да послужи за няколко цели. Най-честите са:
 • За признаване на здравни осигуровки:
  В този случай уверението се превежда, след което е готово за представяне пред НОИ.

 • За получаване на помощи или др.:
  Ако уверението е издадено от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, като е необходимо подписът на преводача положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.
  След като легализацията е извършена, уверението е готово за представяне пред НОИ.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон: 0893 45 76 98.
Публикувана на 20 Януари 2020 Посещения: 896
Ако документът е издаден в България, документът за легализация е Счетоводен баланс на фирмата. Прави се нотариално заверено копие на оригиналния документ, което се заверява с апостил от Министерство на Правосъдието. Документът се превежда и се внася за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, след което се заверява чрез поставяне на нотариална заверка в присъствието на преводача.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон: 0893 45 76 98.
Публикувана на 09 Януари 2020 Посещения: 1582
За заверки на преводите на чужди документи е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление N 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление  N 184 на Министерския съвет от 1958г.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 29 Ноември 2019 Посещения: 958
Такава информация може да ви даде само институцията, пред която е необходимо да представите документите — дали ѝ е достатъчен официален превод от лицензирана преводаческа агенция или изисква документите да са легализирани.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 4477
Ако документът е издаден в България, считано от 01.01.2017г. удостоверяването с "Апостил" на учебните документи се извършва в Националния център за информация и документация (НАЦИД). Необходимо е да направите нотариално заверени копия на оригиналите, които да се заверят в НАЦИД. Документът се превежда, а след това се внася в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, където преводът се заверява.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, след което се заверява, като е необходимо подписът на преводача положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Ако документът се приравнява към българската образователна система се превежда, след което се заверява чрез поставяне на нотариална заверка в присъствието на преводача и се внася в Националния център за информация и документация (НАЦИД) за приравняване.

От 15.06.2020 г. НАЦИД започна да издава електронен Апостил (e-Apostille) на образователни документи, които присъстват в Регистрите. Всички, което трябва да знаете за електронния Апостил прочетете в статията ни Издаване на електронен Апостил (e-Apostille) на образователни документи от НАЦИД. 

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 9773
Ако документът е издаден в България, считано от 01.01.2019г. удостоверяването с „Апостил” (Apostille) на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България съгласно Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията. Удостоверението после се превежда и преводът се внася за заверка в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, след което се заверява, като е необходимо подписът на преводача положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон: 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 7503
Ако документът е издаден в България, считано от 01.01.2019г. удостоверяването с „Апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България съгласно Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията. Удостоверението после се превежда и преводът се внася за заверка в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, след което се заверява, като е необходимо подписът на преводача положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 4170
Ако документът е издаден в България, считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „Апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България съгласно Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията. Удостоверението после се превежда и преводът се внася за заверка в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, след което се заверява, като е необходимо подписът на преводача положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 8179
Ако документът е издаден в България, трябва да бъде в оригинал с изходящ номер и дата, два подписа и свеж печат на банката, както и щемпел на БНБ за легализация. Документът се превежда и се внася за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, след което се заверява чрез поставяне на нотариална заверка в присъствието на преводача.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 5299

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация