Електронен регистър "Апостил" - Дава възможност за онлайн проверка на вече издадено удостоверение Апостил (Apostille) от заинтересованите институции и лица и потвърждаване на произхода му. Съответният компетентен орган, издал документа, е задължен да поддържа Регистър, в който се записва номерът и датата на всеки издаден Апостил. С този уникален номер може да проверите издадената заверка, както и за какъв документ се отнася (документите или част от тях са приложени в регистъра).
Регистърът "Апостил" може да намерите на следния адрес: https://www.apostille.bg.

Електронният Апостил  (Apostille) е удостоверяващ печат, който има същата правна сила и ефект като хартиения. Електронната административна услуга, предлагана само от НАЦИД, може да бъде заявена по електронен път. Налична е само за документи, които са въведени в регистри на издадени образователни документи, от където могат да бъдат служебно проверени.
Повече можете да прочетете в статията ни Издаване на електронен Апостил на образователни документи.


Ако имате въпроси, свързани със заверката Апостил, свържете се с нас за безплатна консултация на тел.: 0893 457 698 или на нашия онлайн чат  тук.
Повече информация за Апостил (Apostille) и всичко, което трябва да знаете за него, прочетете тук.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация