Превод и легализация на трудов договор агенция за преводи Арте.Док
Трудовият договор
е най-често използваният договор за индивидуално трудово правоотношение между работодател и наето лице. Служебна бележка / удостоверение за трудови доходи е доказателство за получени такива, след сключен договор и се издава от работодателя.

При нужда от превод на вашия трудов договор за работа или служебна бележка / удостоверение за трудови доходи, поради създалата се в момента извънредна ситуация, прочетете необходимата информация в тази статия.

Какво съдържа легитимният трудов договор?

За да се счита за валиден и сключен трудовият договор, според Кодекса на Труда, трябва да съдържа данни за страните и определя:

   1.    Мястото на работа;
   2.    Наименованието на длъжността и характера на работата;
   3.    Датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
   4.    Времетраенето на трудовия договор;
   5.    Размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
   6.    Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
   7.    Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
   8.    Продължителността на работния ден или седмица.

Честите проблеми?

Човек често се сблъсква със следните проблеми, при изникнала нужда от превод / легализация на трудов договор или служебна бележка / удостоверение за трудови доходи:

Обърканост от многото информация в Интернет;
• Несигурност относно необходимостта от легализиране на трудов договор или служебна бележка / удостоверение за трудови доходи;
• Лутане в безкраен поток от предложения на агенции за превод с форма на запитване, за която чака отговор, а не получава информация на момента;
• Незнание какви държавни такси се дължат или какъв е пътят на документа;
• Неяснота за какъв срок може да се извърши преводът, легализацията и на каква цена.

Как да изберете на кого да се доверите?

Критериите, по които да изберете Агенция, на която да се доверите за тази услуга, са следните:

   •   Да може да извърши цялостната услуга с включени заверки и държавни такси;
   •   Да има обявени точно определени ясни и прозрачни цени, видими от вас в нейния сайт;
   •   Да ви даде гаранция за спазване на срока при поемане на поръчката ви;
   •   Агенцията трябва да е запозната с промените в законодателството и да ви даде разяснения и адекватен отговор във връзка с вашия казус;
   •   Да бъде сертифицирана по преводачески стандарт БДС ISO17100:2015, за спазване на определени процедури по извършваната услуга.

Ако имате нужда от признаване на български документ пред чужди власти, то той трябва освен да се преведе и да се легализира.

Какъв е пътят на документите в 4-ри стъпки?

За превод и легализация на трудов договор или служебна бележка / удостоверение за трудови доходи, издадени в България, стъпките са:

   •   Стъпка №1: Оригинал на документа с подписи на страните, сключващи договора и нотариална заверка на подписите или нотариално заверено копие на документа при Нотариус.
   •   Стъпка №2: Документът влиза в Министерство на Правосъдието за поставяне на Апостил. Срокът е 4 работни дни.
   •   Стъпка №3: Документът се превежда на желания от вас език заедно с Апостила.
   •   Стъпка №4: Документът се внася за заверка в Консулския Отдел на МВнР. Срокът може да е експресен, бърз или обикновен.

За превод и легализация на трудов договор или служебна бележка / удостоверение за трудови доходи, издадени в чужбина, стъпките са:

   •   Стъпка №1: Документът трябва да има сложен Апостил от държавата на издаване.
   •   Стъпка №2: Записва се час в Нотариална кантора и се уточняват изискванията на Нотариуса към преводача на Нотариуса към преводача.
   •   Стъпка №3: Договорът се превежда от професионален преводач.
   •   Стъпка №4: Преводът се заверява, като преводачът полага подпис към превода в Нотариална кантора лично в присъствието на нотариус.


Как ние можем да Ви помогнем?

Ние от агенция за преводи Арте.Док извършваме цялостната услуга за превод и легализация на трудов договор или служебна бележка / удостоверение за трудови доходи.

   •   Имаме решение за всеки бюджет - предлагаме различни пакети с различни срокове и ценови параметри;
   •   В нашите пакети са включени всички държавни такси за поставяне на Апостил и легализация;
   •   Ще ви предложим най-подходящия вариант за вашия документ;
   •   Гарантираме спазването на сроковете на изпълнение на поръчката
   •   Осигуряваме на нашия клиент сигурност и спокойствие, като още при подаване на поръчка знае цена и срок

Какво ни отличава ?

Собствено разработената ни АРТЕ 5Е система "Гарантиран качествен превод", изградена от 5 основни елемента - избор на преводачески екип, терминологична база данни, технологични решения, метод "ОК" (оценка на качеството), софтуерна система за управление Арте-Мениджър.
Имаме изградена и внедрена системата ни за управление на работния процес и на качеството на преводите, съгласно преводачески стандарт БДС EN 17100:2015-05 (последния ни одит по сертификацията бе извършен месец Декември 2019 година).

Спазваме Общ регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 — GDPR) и всеки наш преводач задължително подписва декларация за конфиденциалност, с което се дава на клиента сигурност за неговите данни.

Как гарантираме безопасност при това извънредно положение?

Отличаваме се още с това, че имаме изградена 3-стъпкова онлайн система ПОДАВАНЕ-ПЛАЩАНЕ-ПОЛУЧАВАНЕ, с която не се налага да идвате до наш офис за извършване на услуга, свързана с превод и легализация:

   •   онлайн подаване на поръчка;
   •   онлайн плащане;
   •   получаване на документа онлайн и по куриер.

Ние от Агенция за преводи Арте.док предоставяме качествена и бърза услуга за легализация на документи. Ако желаете да помогнем и на Вас за вашия превод и легализация на трудов договор или служебна бележка / удостоверение за трудови доходи, обадете се за безплатна консултация на тел. 0894 773 803 или ни пишете в онлайн чата ТУК.


* Повече информация за казуси, свързани с превод и легализация, можете да прочетете в нашия блог с полезни статии тук
* Информативните ни видеа, свързани с преводи и легализация, можете да гледате в нашите видео съвети тук.
* Успешни истории с постигнати резултати за нашите клиенти, можете да прочетете тук.
* Ако искате да получавате винаги актуална и полезна информация, можете да се запишете за нашия имейл бюлетин тук
.

При регистрация получавате безплатен материал за процеса легализация, с който ще спестите време и усилия.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация