Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

E-mail бюлетин

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече

Нашата агенция има дългогодишен опит в сферата на редактирането. В зависимост от изискванията на клиента предлагаме възможност както за частична, така и за цялостна редакция. Частичната редакция има за цел да направи информацията в готовия превод разбираема и достъпна, а документът да се чете гладко, докато цялостната редакция има за цел подготвяне на продукт, който не отстъпва по качество на който и да е друг публикуван текст в съответната област. И при двата вида редакция се гарантира, че редактираният текст притежава всички характеристики на стойностния превод.
Освен редактори разполагаме и с коректори — професионалисти, чиято задача е да се уверят, че всеки детайл е проверен и при нужда поправен преди предаването на текста.