Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

E-mail бюлетин

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече

Агенция за преводи и легализация Arte.doc предлага адаптация на програмни продукти и на интернет страници спрямо спецификата на различни национални езици и култури с цел тези продукти и страници да бъдат синхронизирани и пригодени за използване в конкретни географски региони и да отговорят на нуждите на съответните потребители. Тъй като хората в различните краища на света използват разнообразни писмени и метрични системи, е от особено значение при навлизането на нови пазари предлаганите продукти по възможно най-добрия начин да бъдат съобразени с местната действителност. Когато тези продукти бъдат локализирани, потребителите могат лесно и бързо да се ориентират как да ги използват. Това несъмнено повишава доверието в тях и увеличава броя на използващите ги клиенти.
Процесът на локализация включва превод на продукта на желания език и неговата адаптация спрямо културата, стандартите, техническите и други символи, мерните единици, цифрите, календара и съкращенията, които са характерни за държавата и/или региона, като прецизно се отчитат изискванията и нуждите на съответния пазар, за който са предназначени продуктите. Локализацията се използва основно при превода на програмни продукти, уеб базирани приложения и интернет страници.
Локализацията подпомага и ускорява завоюването на пазарни дялове и разширяването на дейности на нови пазари, тъй като потребителите боравят с продуктите на родния си език с познати за тях символи, съкращения, мерни единици и пр. Те почти винаги биха избрали „разбираем и вдъхващ доверие продукт", можещ да се използва по познат за тях начин, пред онзи, който е на чужд език, с различна метрична система и обозначения и т.н.
Ние можем да ви предложим услугата „локализация" с изключително качество, на добри цени и със срокове за изпълнение, които надминават очакванията ви. Доверявайки се на дългогодишния опит на нашите специалисти, вие можете да сте спокойни за всеки един аспект от изпълнението и да бъдете уверени, че извършената от нас локализация е още една стъпка от вашия успешен бизнес!