"От подписването на последните договори през май 2018 г. те предоставиха приблизително 1200 стандартни страници, преобладаващо превод от/на английски език в областта на банковото дело, застраховането, различни финансови механизми, инструменти и операции, както и в областта на информационната сигурност, човешки ресурси и правни и административни услуги. ...
Преводачите, работещи за Агенция за преводи Арте.Док ЕООД, демонстрират много добра терминология и езикова компетентност в съответните области и спазват нашите строги изисквания по отношение на преведените документи.
Трябва да се отбележи, че агенцията демонстрира много високо ниво на организация, ефективност, отговорност и честност при изпълнението на договорите.
Предвид гореописаното, препоръчваме Арте.Док ЕООД като надежден и лоялен бизнес партньор, който винаги спазва сроковете, изискванията и ангажиментите.


Ясен Тодоров - Head of Procurement

Референция Allianz

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация