"Gulfstream Support Services LTD - възложител, възлагащ поръчки за предоставяне на преводачески услуги, с настоящето удостоверява, че от 2016 до 2018 година, агенция за преводи "Арте.док" ЕООД е предоставила преводачески услуги...включващи преводи на документи, възлизащи на 652 стр.в следните езикови комбинации: Английски-Български, Български-Английски.
Предоставените преводачески услуги при извършването на поръчкитв, напълно отговарят на специфичните терминологични и технически изисквания, свързани с административно право, търговско право, фирмена документация, кореспонденция и др.
Препоръчваме "Арте.док" ЕООД като добър и лоялен партньор, с отговорно и професионално отношение към клиентите."

Натали Сгадова - Старши ръководител проекти

Gulfstream

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация