Отзив на Creditreform за агенция за преводи Арте.ДокС натоящата препоръка изразяваме задоволството си от дългогодишната ни съвместна работа с Арте.док.

Агенцията е извършила множество преводи на документи от различни области, голяма част от които представляват съдебни актове, искове, протоколи разпити, договори за правни услуги, счетоводни документи, пълномощни, документация по арбитражни дела във връзка с търговски спорове, дела касаещи права на интелектуална собственост, авторски и лицензионни възнаграждения, промишлен дизайн, регистрация и закрила на търговски марки, географски означения и патенти.

Извършените преводи отговарят на установените в горепосочените области специфични терминологии, езикови и стилови изисквания, както и на поставените от нас като възложител допълнителни конкретни условия.

Дългогодишното ни успешно сътрудничество с агенция Арте.док ни дава основание да я препоръчваме като висококвалифициран и надежден делови партньор.

Радослав Велчев - Управител / 22.04.2020 г.

Creditreform Препоръка за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация