"С настоящата препоръка изразяваме удовлетвореността си от професионалното изпълнение на възложените на Агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД поръчки за превод.

Предоставените ни преводи от 2017 г. насам от/на английски, нидерландски, френски и немски език на документи, като например дружествени договори, споразумения, анекси...и други видове документи със сходно естество и тематика в обем над 4250 страници са в пълно съответствие с договорените терминологични, езикови и други специфични изисквания от наша страна.

В работата си преводачите на агенцията демонстрират висока професионална квалификация, много добра езикова и терминологична подготовка и компетентност....Агенция за преводи АРТЕ.ДОК като цяло показва ефективна оганизация на работа и готовност за своевременна реакция при необходимост.

Показаните при съвместната ни работа много добри реултати са предпоставка АРТЕ.ДОК ЕООД  и занапред да бъде предпочитан от нас доставчик на преводачески услуги във връзка с бъдещите ни проекти."

Живка Василева / 26.03.2019

Препоръка Брюксел

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация