Чериът Моторс и агенция за преводи Арте.ДокПоради участие на търг в Нидерландия, спешно ни бе необходим превод от китайски на фламандски език на тръжна документация.

В тази извънредна санитарна ситуация, отново се доверихме на преводаческите услуги на Арте.Док и тяхната система на работа.

С голямо удоволствие споделяме удовлетворението си, че се спази крайния срок за онлайн подаване на документи за тръжната процедура.

Агенция Арте.Док защити логото си "Качествен превод при спазен срок и конфиденциалност".


Милен Милев / 01.07.2020 г.


Чериът Моторс отзив за агенция за преводи арте.док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация