Използвах услугите на АРТЕ.ДОК за превод на документи, свързани с работата/пътуването ми в чужбина (удостоверение от НАП). Служителите ми дадоха актуална информация и приложимите изисквания относно превода и легализацията на документа. Преводът бе извършен професионално и в посочения от мен срок.
Препоръчвам за поръчки изпълнявани качествено и в срок.

Христо Велев / 03.02.2020 г.

Препоръка за агенция за превод и легализация Арте.Док 1

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация