Фосло Фасънингс Системс отзив за устен превод на агенция за преводи Арте.ДокТП Фосло Фасънинг Системс ГМБХ е част от Vossloh Group, световен доставчик на специализирани услуги в областта на железопътната инфраструктура. Това е изключително отговорна дейност и ние много внимателно проучихме и подбрахме с коя агенция за преводи ще работим.
Устните преводачи с английски език, осигурени от Агенция за преводи Арте.Док бяха технически подготвени и изградени професионалисти, защото целта на поръчката беше да се проведе обучение на персонал по договор за внасяне на машини за метростанция.

Успеваемостта на проведеното обучение ни удовлетвори и затова препоръчваме Агенция за преводи Арте.Док като лоялен партньор с изградена система за подбор на преводачи.

Анастасия Венкова / 08.10.2020 г.

Фосло Фасънинг Системс отзив за устен превод агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация