С настоящето удостоверявам, че Арте.Док ... има рамков договор със Съда на Европейския съюз от 04.12.2017 като фрийланс преводач от английски на български и са превели юридически текстове със следния обем на страници:

Година             Език            Общ брой страници
  2019           Английски                    414
  2018           Английски                    331

Димитър Стефанов - Ръководител на отдел Български преводи / 06.01.2020


Съд на ЕС референция за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация