Оптима Си ЕООД и агенция за преводи Арте.ДокНие сме Служба по трудова медицина "Оптима-Си" с дългогодишен опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Нашите специалисти освен професионализъм притежават капацитета да осигурят реално присъствие в обслужваните обекти винаги при необходимост, като с това гарантираме качеството на извършваната работа.
Предлагаме на работодателите услуги като: Служба по трудова медицина; Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V; Профилактични медицински прегледи; Извършване на обучения по ЗБУТ; Монтаж, ремонт и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/.

Нашите оферти към чуждестранни клиенти подаваме за превод от български на английски език на АРТЕ.ДОК, защото работят по доказана система "Гарантиран качествен превод", реагират бързо спрямо нашата заявка и спазват договорения срок.
Обхватът на нашата дейност покрива изискванията на нормативните документи, което налага при избор на доставчици да бъдем изключително внимателни.

Отличното ни сътрудничество с Агенция за превод АРТЕ.ДОК, ни позволява да препоръчаме фирмата като квалифициран, надежден и коректен партньор, тъй като спазват GDPR и конфиденциалност на подадената фирмена информация.

Румяна Самунева - "Оптима-Си"
Дата: 01.02.2022 г.


Английски превод - Оптима Си ЕООД - отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация