"С настоящата препоръка удостоверявам, че за целите на моята фирма през периода 2016-2018 г. съм използвала услугите на агенция Арте.док за превод, редакция и коригиране на 1500 страници (или техен еквивалент) документи на български език с различна тематика и области на приложение.

... те проявяват способност за работа под напрежение, като същевременно стриктно спазват поставените срокове дори и при обработка на материали с голям обем.
При работата си по възложените поръчки екипът на агенцията показва висока степен на организираност, ефективност, коректност и отговорност.

Дългогодишното ми успешно сътрудничество с агенция Арте.док ми дава основание да я препоръчаме като висококвалифициран и надежден делови партньор."

Ралица Иванова

Ралица Иванова препоръка за Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация