С настоящата препоръка изразяваме удовлетвореността си от професионалното изпълнение на възложените на Агенция Арте.док ЕООД поръчки за превод. Предоставените ни преводи на правни документи, като например дружествени договори, споразумения, анекси, сертификати са в пълно съответствие с договорените терминологични, езикови и други специфични изисквания от наша страна.

В работата си преводачите на агенцията демонстрират висока професионална квалификация, много добра езикова и терминологична подготовка и компетентност. Те също така стриктно спазват изискванията за конфиденциалност и определени срокове по отношение на възложените им документи за превод.

г-н Спас Андреев - Управител 

Отзив за преводи на правни документи

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация