Използвах услугите на АРТЕ.ДОК за превод и легализация на документи, свързани с пътуването ми в чужбина (Диплома и свидетелство квалификация). Преводите и легализацията бяха извършени професионално, като за превода Дипломата и свидетелство квалификация ми направиха отстъпка за направен преди това превод на същите документи и получих поръчката си в посочения от мен срок. Препоръчвам АРТЕ.ДОК за поръчки изпълнявани качествено и в срок.

Ния Петрова Петрова / 23.11.2020 г.

Отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация