Ник Сот Груп ЕООД и агенция за преводи Арте.ДокНик Сот Груп ЕООД е едно от дъщерните дружества на известната българска холдингова компания Агро Резерв, която е един от най-старите износители на зърно в страната. Целта на Ник Сот Груп ЕООД е всяка партида да бъде доставена само с най-добро качество на всички клиенти.
Ето защо качеството е нещо, с което нашата компания не прави изключения, затова и всички партньори, с които работим е необходимо да имат такава ценност, заложена във фирмената им политика.

Преводите, които възлагаме на агенция за езикови преводи Арте.Док, са свързани със специфична тематика в нашата област и по-точно със специализирани изследвания на KCNA-2 енцефалопатия.
Получаваме преводите онлайн, с поискания от нас език, в срок и формат, като е съобразена терминологията и нашите изисквания.

Препоръчваме Арте.Док като сигурен партньор за запазване на конфиденциална фирмена информация и разбирането за получаване на качествени преводачески услуги, касаещи нашата бизнес област.

Ангел Бончев - Управител
Дата: 18.02.2022 г.


Терминология - Ник Сот Груп ЕООД - отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация