С настоящето фирма Неуро ЕООД удостоверява, че в изпълнение на рамков договор за преводачески услуги за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД е изпълнила както следва:

   1.   Писмен превод български-английски език и обратно в размер на 126,5 преводачески страници
   2.   Писмен превод български-гръцки език и обратно в размер на 44,5 преводачески страници
   3.   Писмен превод гръцки-английски език и обратно в размер на 220 преводачески страници
   4.   Писмен превод български-френски език и обратно в размер на 39,5 преводачески страници

Извършените писмени преводи в посочените езикови комбинации обхващат следната/ите тематична/и област/и: упътвания за медицински инструменти, медицински сертификати, декларации за съответствие, оторизационни писма и здравни сертификати.

Извършените преводачески услуги са изпълнени в договорения срок, отговарят напълно на специфичните терминологични, технически и езикови изисквания на Възложителя и е запазена конфиденциалността на представената информация.

Стилянос Зафирис - Управител / 27.02.2020

Неуро ЕООД отзив за Арте.Док - преводи

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация