Нет иншурънс брокерс и агенция за преводи Арте.Док"Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД извършва основна застрахователна дейност в обслужването на клиенти и посредничество със застрахователи в общото застраховане, здравното, имуществено, животозастраховане и пенсионно осигуряване.

Ние сме лицензиран брокер от Комисията по финансов надзор към Министерство на финансите на Република България под № 768-3Б и отговаряме на всички законови и европейски изисквания. 

Доверихме се на езиковите услуги на Агенция за превод АРТЕ.ДОК за превод на текстове за фирмения ни сайт от български на английски език.

За нас беше важно да се запази конфиденциалността на информацията до публикуването ѝ, както и да се използва правилна терминология в областта на застраховането.

Екипът на АРТЕ.ДОК реагира адекватно, дори направихме онлайн срещи с цел разбиране на нашите специфични изисквания и одобрение на окончателните преводи.

Доволни сме от извършената услуга и препоръчваме при езикови преводи да си партнирате с Агенция за превод АРТЕ.ДОК, тъй като освен качествени услуги, спазват договорените срокове и запазват необходимата фирмена конфиденциалност.

Георги Поповянски - Изпълнителен директор
Дата: 14.02.2022 г.


Превод на сайт - Нет иншурънс - отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация