"Министерство на финансите удостоверява, че преводаческа агенция "Арте.док" ЕООД...е изпълнител по договор № ДОГ-77/24.03.2016 г. с предмет: извършване на обикновен писмен превод и бърз писмен превод...

Общият брой страници, преведени от изпълнителя, възлиза на 9767 страници. ...

Дейностите по договора са извършени качествено, в срок и в съответствие с изискванията на Министерството на финансите."

Таня Георгиева - Главен секретар / 08.04.2020


Министерство на финансите референция за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация