"В изпълнение на договора, в периода 26.04.2016 г. - 31.12.2018 г. са извършени следните дейности:
  • превод от/на български език и на/от чужд език - 1 578 стандартни страници;
  • устен превод - 304 часа.
Договорът е изпълнен в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба в срок и в пълен обем."

Лазар Лазаров - Заместник-Мининистър и Ръководител / 11.02.2019

Удостоверение МТСП

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация