"Предоставените от "Арте.док" ЕООД преводачески услуги...отговарят на специфичните терминологични и технически изисквания на Възложителя.
"Арте.док" ЕООД е изпълнила конкретните поръчки като коректен и лоялен партньор, с отговорно и професионално отношение."

Карина Караиванова - Председател на Комисията за финансов надзор / 04.01.2018

Комисия Финансов Надзор - отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация