Йотаволт и агенция за преводи Арте.ДокФирма Йота Волт ЕООД е оторизиран дистрибутор и доверен партньор на “National Instruments” (NI) в 17 държави в Европа, като предоставя решения за автоматизирането на системи за тестване и измерване за множество индустрии. 

Тази е и причината често да имаме нужда от езикови преводи, за които избираме да се доверим на агенция Арте.Док.

Възлаганите им проекти са свързани с превод на фирмена и финансова документация, актуални състояния, отчети и баланси от/на английски и гръцки език със спазена нашата специфична фирмена терминология. Налага ни се да използваме и комбинираната им услуга за превод и легализация.

Агенция за преводи Арте.Док консистентно ни предоставя преводи на нужното ни високо ниво при спазени договорени срокове, съобразявайки се своевременно с всички наши изисквания.

Препоръчваме агенцията и ще продължим да си партнираме с тях и занапред!

Йота Волт ЕООД

23.05.2022 г.
София


Финансови преводи - Йотаволт - отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация