Инфраструктурно Строителство АД и агенция за преводи Арте.ДокНие сме Инфраструктурно Строителство АД с повече от 15 години професионален опит в строителство и ремонт. Наши основни предимства са: отличната материално-техническа база; големия опит в извършването на ремонтни дейности; безкомпромисно качество; квалифицирания персонал и коректността към инвеститори и партньори.

Имахме нужда от езикови преводи на технически сертификати и доклади от английски език към български език. Много ни улесни създадената онлайн организация: изпращаме на агенцията Арте.Док по имейл и ги получаваме преведени в поискания от нас срок, език и формат. Заплащането също се извършва в безопасна среда.

Използваме езиковите преводачески услуги на агенция Арте.Док, защото работят адекватно, бързо и ангажирано към възложената им задача.

Препоръчваме фирма "Арте.Док" ЕООД като сигурен партньор за спазване на договорени срокове при извършване на качествен превод.

Настоящата референция да послужи пред компетентните лица.

Илия Илиев - Изпълнителен директор
инж. Пейо Пеев - Председател на СД

Дата: 16.02.2022 г.


Технически преводи - Инфраструктурно Строителство АД - отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация