Във връзка с лечение в чужбина използвах услугите на АРТЕ.ДОК за превод на здравна документация, клинични изследвания. Бях съществено облекчен от бързия, лесен и разбираем процес на приемане на документите, както и от загрижеността и конфиденциалността от страна на служителите на АРТЕ.ДОК. Преведените документи бяха приети безпроблемно в чуждестранни здравни заведения.

Златко Владимиров / 27.01.2020 г.

Зл. Владимиров Препоръка за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация