С настоящето фирма Ес Ер Технолоджис ООД удостоверява, че в изпълнение на рамков договор за преводачески услуги за периода 01.01.2019-31.12.2019 агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД е изпълнила както следва:

1. Писмен превод български-английски език и обратно в размер на 206 преводачески страници
2. Писмен превод български-италиански език и обратно в размер на 371 преводачески страници

Извършените писмени преводи в посочените езикови комбинации обхващат следната/ите тематична/и област/и: административни, технически и юридически документи.

Извършените преводачески услуги са изпълнени в договорения срок, отговарят напълно на специфичните терминологични, технически и езикови изисквания на Възложителя и е запазена конфиденциалността на предоставената информация.

Антон Павлов - Управител на "Ес Ер Технолоджис" ООД / 26.02.2020


SRTechnologies отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация