Технизески превод и локализация - препоръка от Ес Ер Технолодижс за агенция за превод и легализация Арте.ДокНие сме Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД, компания специализирана в проектирането, производството и управлението на високо технологични решения, целящи намаляване на негативното антропогенно въздействие върху околната среда.

Използваме преводаческите услуги на Арте.Док от няколко години. Поради изградена терминологична база данни сме удовлетворени от качествените преводи, свързани с нашите патентовани иновативни системи, с които постигаме предотвратяване замърсяването на води, почви и въздух в следствие от образуването на битови отпадъци.

Беше ни необходим превод от италиански език на български език, свързан с изготвяне на становище от нашите адвокати по казус, свързан с международна институция.
Освен превода за нас локализацията на текста беше от съществено значение, за да може елементите, специфични за дадената държава, да бъдат съобразени / адаптирани към местните особености по отношение на техническите параметри.

Ще продължим да си партнираме с Арте.Док и в бъдеще.

Антон Павлов - 10.09.2020 г.

Технически преводи и локализация - препоръка за агенция за преводи Арте.Док от Ес Ер Технолоджис

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация