ЕСХА България и агенция за преводи Арте.ДокESHA България ООД дъщерна компания на Alfa Alfa Energy S.A. - Гърция.

Компанията ни предлага на българския пазар широка гама от битумни, петролни и други химически продукти, предназначени за хидроизолация, топлоизолация и защита на строителни съоръжения в гражданското строителство и пътното строителство под търговската марка ESHATM.


Агенция за преводи АРТЕ.ДОК ни спестява разходи, защото на база дългосрочно сътрудничество нашите преводи на фирмени документи са запазени в тяхната база данни и при еднотипно съдържание ни се таксуват с намаление.

На основа приети от агенцията процедури за запазване на конфиденциалност на чувствителна фирмена информация, АРТЕ.ДОК ни дават сигурност, която е важна за нашата международна дейност.

Препоръчваме партньорство с агенция за преводи Арте.Док, поради качествена преводаческа услуга, спазван договорен срок за извършване на проектите и запазване на конфиденциалност.


Силвия Русева / 01.07.2021 г.


ЕСХА България отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация