С настоящето фирма Допамин ЕООД удостоверява, че в изпълнение на рамков договор за преводачески услуги за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД е изпълнила както следва:

   1.   Писмен превод български-английски език и обратно в размер на 122 преводачески страници

Извършените писмени преводи в посочените езикови комбинации обхващат следната/ите тематична/и област/и: технически спецификации и упътвания.

Извършените преводачески услуги са изпълнени в договорения срок, отговарят напълно на специфичните терминологични, технически и езикови изисквания на Възложителя и е запазена конфиденциалността на представената информация.

Цвета Василева / Допамин ЕООД / 25.02.2020

Dopamin EOOD 25 02

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация