С настоящето фирма Дойче лизинг България ЕАД удостоверява, че в изпълнение на рамков договор за преводачески услуги за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД е изпълнила както следва:

   1.   Писмен превод български-английски език и обратно в размер на 95 преводачески страници
   2.   Писмен превод български-немски език и обратно в размер на 16,5 преводачески страници

Извършените писмени преводи в посочените езикови комбинации обхващат следната/ите тематична/и област/и: юридически и административни документи.

Извършените преводачески услуги са изпълнени в договорения срок, отговарят напълно на специфичните терминологични, технически и езикови изисквания на Възложителя и е запазена конфиденциалността на представената информация.

Камелия Ангелова / Дойче лизинг България ЕАД / 25.02.2020

Дойче Лизинг отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация