Всички преводи, възложени на „Арте.док" ЕООД от Националната агенция за приходите, бяха извършени качествено и в срок.
В съвместната ни работа „Арте.док" ЕООД се представи като лоялен сътрудник с много добра организация на работа и способност за своевременно изпълнение на възложените ѝ задачи.

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация