Използвах услугите на Арте.док защото ми дадоха актуална информация, сигурност и ме консултираха безплатно относно използването на пакетна услуга за необходимите ми учебни документи (диплома за висше образование - заглавна страница и приложение, удостоверение за професионална квалификация и приложение). Получих оригиналите на документите си, след официалната заверка в НАЦИД, като по този начин избегнах допълнителни притеснения и спестих време. Услугата беше извършена според всички изисквания, зададени параметри и в срок.

Деница Аврамова / 29.01.2020 г.

Препоръка за агенция за превод и легализация Арте.Док 3

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация