Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония и агенция за преводи Арте.ДокСдружение "Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония" (БОППХ) е организация, която в пълнота разбира предизвикателствата, с които се сблъскват болните, засегнати от това рядко заболяване, и техните близки. Затова ние се стремим да насърчим контактите и съпричастността между пациентите, както и адаптирането им към променения им начин на живот. Помагаме и за разпространението на научната информация за заболяването, често ползвайки чуждия опит.

Доверяваме се от години на услугите на АРТЕ.ДОК, особено при преводите на медицинската информация на пациентите, засегнати от пулмонална хипертония, които търсят достъп до терапия или второ мнение от водещи експертни центрове в Европа. Обикновено подаваме текстовете за превод от английски или немски към български език и обратно, защото АРТЕ.ДОК разполагат с експерти - преводачи освен с езикова квалификация, но и с компетенция в медицинската тематика. Също така реагират изключително бързо спрямо нашата заявка и спазват договорения срок.


Целта на нашата дейност е свързана с подобряване на психическото и физическо благосъстояние на болните чрез форми на подкрепа, което налага при избор на доставчици да бъдем изключително внимателни.

Доволни сме от езиковата преводаческа услуга и препоръчваме Агенция за превод АРТЕ.ДОК за преводи на епикризи и специализирани медицински текстове.

Наталия Маева - Председател на БОППХ
Дата: 15.02.2022 г.


Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония - отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация