С настоящето фирма Българска железопътна компания ЕАД удостоверява, че в изпълнение на възложени поръчки за преводачески услуги за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД е изпълнила както следва:

   1.   Писмен превод български-английски език и обратно в размер на 311 преводачески страници
   2.   Писмен превод български-румънски език и обратно в размер на 119 преводачески страници
   3.   Писмен превод румънски-английски език и обратно в размер на 10.5 преводачески страници


Извършените писмени преводи в посочените езикови комбинации обхващат следната/ите тематична/и област/и: транспорт, тръжна документация, административни документи, юридически договори и други.

Извършените преводачески услуги са изпълнени в договорения срок, отговарят напълно на специфичните терминологични, технически и езикови изисквания на Възложителя и е запазена конфиденциалността на представената информация.

Българска железопътна компания ЕАД / 11.02.2020

БДЖ отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация