БНП Париба и Агенция за преводи Арте.ДокБНП Париба е част от BNP Paribas - най-голямата финансова група в еврозоната.
За нас е много важно да бъдат спазвани както националните и международни счетоводни стандарти, така и всички законови разпоредби.

Работим с агенция за преводи Арте.Док като партньор, доставящ преводачески услуги.
В конкретния случай, ни бе необходим превод на английски език на удостоверение от агенция по вписванията за актуално състояние в кратък срок.

Благодарение на бързата реакция на екипа, успяхме без стрес да получим искания документ за да продължим своята дейност.

Изграденото доверие, че Арте.Док е до нас и заедно с нас, е от значение за ползотворно сътрудничество.


Жозе Салойо - Управител БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България

БНП париба отзив за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация