С настоящето фирма БМВ България ЕООД удостоверява, че в изпълнение на рамков договор за преводачески услуги за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., агенция за преводи АРТЕ.ДОК ЕООД е изпълнила както следва:

   1.   Писмен превод български-английски език и обратно в размер на 95 преводачески страници
   2.   Писмен превод български-немски език и обратно в размер на 16,5 преводачески страници

Извършените писмени преводи в посочените езикови комбинации обхващат следната/ите тематична/и област/и: рекламни и технически текстове за автомобилната индустрия.

Извършените преводачески услуги са изпълнени в договорения срок, отговарят напълно на специфичните терминологични, технически и езикови изисквания на Възложителя и е запазена конфиденциалността на представената информация.

БМВ България ЕООД / 13.02.2020

BMV Bulgaria 13 02

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация