Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
Използвах услугите на АРТЕ.ДОК за превод и легализация на документи, свързани с пътуването ми в чужбина (Диплома и свидетелство квалификация). Преводите и легализацията бяха извършени професионално, като за превода Дипломата и свидетелство квалификация ми направиха отстъпка за направен преди това превод на същите документи и получих поръчката си в посочения от мен срок. Препоръчвам АРТЕ.ДОК за поръчки изпълнявани качествено и в срок.

Ния Петрова Петрова / 23.11.2020 г.

Отзив за агенция за преводи Арте.Док

Написана от Ния Петрова Петрова / 23.11.2020 г.
Отзив от преводач за агенция за преводи Арте.Док

Чувствам се привелигирована да препоръчам услугите на Арте.Док като агенция за писмен и устен превод. Заедно сме работили по различни интересни проекти, един от които беше превод на уебсайт в платформата CMS Sitefinity, който приключи успешно. За мен беше голямо удоволствие да направя превода на немски език за този проект.
Като една от водещите преводачески агенции в България, критериите за качество, срок и конфиденциалност бяха на много високо ниво.
Текстовете за уебсайта бяха преведени дистанционни, директно в платформата CMS Sitefinity. Като за това бе организирано онлайн обучение. 
През целия  проект поддържахме постоянен контакт и получавах съдействие.
Те изпълниха и всички договорени финансови задължения.

С увереност препоръчвам услугите на Арте.Док. Те вършат отлично работата си. Залагайки на тази агенция, ще се включите в дълъг списък от доволни клиенти.

Галина Гайдарова / 27.10.2020 г.
Сертифициран устен и писмен преводач
Написана от Галина Гайдарова / 27.10.2020 г.
Работата ми с нашите международни партньори изисква високо професионално отношение към представените от нас документи. Изказвам благодарност на екипа на агенция за преводи Арте.Док за навременната консултация и това, че винаги успяваме да спазим сроковете ни за работа. Горещо препоръчвам предлаганите от тях услуги.

Олександр Недов / 06.10.2020г.Превод на фирмена документция отзив за агенция за преводи Арте.Док
Написана от Олександр Недов / 06.10.2020г.
Ottobock отзив за агенция за преводи Арте.Док

Оттобок Манюфекчъринг България е глобална компания за производство на високотехнологични протези и бионични импланти. За стартирането на нашия бизнес и производствена база в България ни бе необходимо да изберем професионална агенция за превод и писмени услуги.

Необходимостта от писмени преводи от немски език на български език и обратно на техническа литература (работни инструцкии) свързана с изработката на нашите високотехнологични медицински изделия, протези, ортези и инвалидни колички ни насочи към Агенция за преводи Арте.Док, която ни предоставя качествен и навременен превод.

Доволни сме от тяхната организираност, бързина и спазване на срокове, както и осигуряване на необходимата сигурност при предоставяне на фирмената информация.

Ще продължим да ползваме услугите на Арте.Док и в бъдеще за необходимите ни писмени преводи и препоръчваме агенцията, като сигурен и надежден партньор.

Силвия Донкова - Мениджър Човешки ресурси / 08.10.2020 г.
Написана от Силвия Донкова - Мениджър Човешки ресурси / 08.10.2020 г.
Фосло Фасънингс Системс отзив за устен превод на агенция за преводи Арте.Док

ТП Фосло Фасънинг Системс ГМБХ е част от Vossloh Group, световен доставчик на специализирани услуги в областта на железопътната инфраструктура. Това е изключително отговорна дейност и ние много внимателно проучихме и подбрахме с коя агенция за преводи ще работим.
Устните преводачи с английски език, осигурени от Агенция за преводи Арте.Док бяха технически подготвени и изградени професионалисти, защото целта на поръчката беше да се проведе обучение на персонал по договор за внасяне на машини за метростанция.

Успеваемостта на проведеното обучение ни удовлетвори и затова препоръчваме Агенция за преводи Арте.Док като лоялен партньор с изградена система за подбор на преводачи.

Анастасия Венкова / 08.10.2020 г.
Написана от Анастасия Венкова / 08.10.2020 г.
БНП Париба и Агенция за преводи Арте.Док

БНП Париба е част от BNP Paribas - най-голямата финансова група в еврозоната.
За нас е много важно да бъдат спазвани както националните и международни счетоводни стандарти, така и всички законови разпоредби.

Работим с агенция за преводи Арте.Док като партньор, доставящ преводачески услуги.

В конкретния случай, ни бе необходим превод на английски език на удостоверение от агенция по вписванията за актуално състояние в кратък срок.

Благодарение на бързата реакция на екипа, успяхме без стрес да получим искания документ за да продължим своята дейност.

Изграденото доверие, че Арте.Док е до нас и заедно с нас, е от значение за ползотворно сътрудничество.


Жозе Салойо - Управител БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България
Написана от Жозе Салойо - Управител БНП Париба
Нуждаех се от превод на удостоверение за идентичност на имена, тъй като срокът беше особено важен за мен, поради заминаване в чужбина. АРТЕ.ДОК наистина ми спестиха време. Предоставената ми преводаческа услуга бе точно това, от което се нуждаех, което поръчах и очаквах като изпълнение. Имам им доверие и сигурност, за да ги ползвам и в бъдеще.

Христина Георгиева / 10.09.2020 г.

Превод на удостоверение за идентичност на имена отзив за агенция за преводи Арте.Док
Написана от Христина Георгиева / 10.09.2020 г.
Наложи ми се експресен превод и легализация на документи от чужбина. Агенция Арте.Док ми спести време, като направи експресен превод и експресна легализация.

Анна Ушакова / 10.09.2020 г.

Експресен превод и легализация отзив за агенция за преводи Арте.Док
Написана от Анна Ушакова / 10.09.2020 г.
Технизески превод и локализация - препоръка от Ес Ер Технолодижс за агенция за превод и легализация Арте.Док
Ние сме Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД, компания специализирана в проектирането, производството и управлението на високо технологични решения, целящи намаляване на негативното антропогенно въздействие върху околната среда.

Използваме преводаческите услуги на Арте.Док от няколко години. Поради изградена терминологична база данни сме удовлетворени от качествените преводи, свързани с нашите патентовани иновативни системи, с които постигаме предотвратяване замърсяването на води, почви и въздух в следствие от образуването на битови отпадъци.

Беше ни необходим превод от италиански език на български език, свързан с изготвяне на становище от нашите адвокати по казус, свързан с международна институция.

Освен превода за нас локализацията на текста беше от съществено значение, за да може елементите, специфични за дадената държава, да бъдат съобразени / адаптирани към местните особености по отношение на техническите параметри.

Ще продължим да си партнираме с Арте.Док и в бъдеще.

Антон Павлов - 10.09.2020 г.
Написана от Антон Павлов - 10.09.2020 г.
Адвокатска кантора д р решке и агенция за превод и легализация арте.Док
На 30.07.2020 г. адвокатска кантора "Д-р Решке" организира работна среща, свързана с "Пакет Мобилност", с цел преглед и анализ на гласуваните от Европейския парламент промени в транспортния бранш. В срещата участваха и чуждестранни лектори от Германия и Полша. Разговорите и част от дискусиите бяха проведени на немски език. Адвокатска кантора "Д-р Решке" повери за пореден път преводаческата дейност в ръцете на Агенция "Арте.Док", тъй като за нас като адвокати и организатори на събитието, беше изключително важно осигуреният преводач да владее безупречно правната терминология, свързана с темата.

Преводът и комуникацията на немски език с поканените лектори премина изключително професионално, за което искаме да изразим нашата голяма благодарност към Агенция за преводи "Арте.Док".

Поради големия интерес към темата се планира следваща работна среща, в която ние отново ще се възползваме от услугите за устен превод на "Арте.Док".

д-р Надежда Решке - Чуждестранен адвокат в България; Адвокат във Федерална Република България / 03.08.2020 г.
Написана от Адвокатска кантора "Д-р Решке" / 03.08.2020
Уважаеми клиенти, Арте.Док предоставя обслужване във всички свои приемни, с разширено работно време от 08:00 до 19:00 часа, с цел Вашето улеснение.   Kъм контакти