Ние вярваме, че бизнесът трябва да носи отговорност и да помага за промяна към по-добро. Приели сме като наша мисия да подкрепяме каузи, които помагат на хора в нужда. През годините сме се развили като социално ангажирана компания, която развива и надгражда добрите практики от полза за обществото.

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора.

Предоставяме възможност на наши колеги, партньори и клиенти да посещават семинари, конференции и форуми с цел професионално и личностно развитие. Провеждаме фирмено обучение и организираме мероприятия под формата на тиймбилдинг с цел сплотяване на колектива и укрепване на връзките между служителите в офисите и отделите. Откликваме на актуални за обществото въпроси и съдействаме за тяхното решаване.
Следвайки тази своя политика на социална отговорност, и занапред ще се стремим да бъдем максимално близо до нашите клиенти, партньори и приятели и ще ги насърчаваме и подпомагаме да придобиват нови знания и умения.


Нашата екополитика представлява съществена част от фирмената ни дейност и има за цел намаляването на отпадъците, пестенето на енергия, повишаването на обществената информираност по екологични въпроси и подобряването и облагородяването на градската среда. Въведените от нас практики и провежданите събития, като например използването на електронни документи и фактури, отказът от употреба на найлонови торбички и използването на такива от текстил и рециклирана хартия, засаждането на дръвчета, проявите с екологична насоченост с деца и ученици и т.н., ще бъдат от полза за всеки и за всички.

Ние участваме в инициативата Зеленият кръг на списание Мениджър още от самото ѝ начало и вече сме внедрили и прилагаме в ежедневната си дейност редица екологоосъобразни практики. Редовно участваме в екологични семинари, проучвания за опазване на околната среда, информационни кампании и такива за пестене и опазване на природните ресурси. otvoriochite s      ISO 14001       Zeleniat-krag-logo s
     
  otlichie min       hope for us благодарствена грамота   Jourvie Logo

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация