Контролът на качеството е крайъгълният камък на нашата концепция за организация на работните процеси. Ето защо сме въвели системата за управление на качеството, която обхваща всеки един етап и всеки един аспект от отношенията между клиента и доставчика на преводачески услуги — от запитването за превод и приемането на поръчката до заплащането, предаването на готовия превод и евентуалните последващи действия във връзка с него.

След като се убедихме в ползите на иновативната ни АРТЕ 5Е система "Гарантиран качествен превод", насочихме вниманието си към допълнителните ползи, които даваме на клиентите си:

     •   Осигуряване на сигурност на предоставената информация от клиента, чрез използване на собствени сървъри, извън обектите на фирмата, така че да не сме зависими от застрахователни събития;
     •   Разработена онлайн система за поръчки, която може да бъде намерена на нашия сайт. Тя улеснява процеса на подаване, плащане, и получаване на поръчката за превод, спястява време и усилия на клиента и го освобождава от нуждата да идва до някой от нашите офиси;
     •   Предоставяме актуална безплатна информация за преводи и легализация на тел.: 0893 457 698, за може клиентът да разбере пътя на документа и възможните срокове за изпълнение;
     •   Ясна ценова политика, представена на нашия сайт, която предоставя избор на клиента да прецени кой пакет от услуги най-добре подхожда на бюджета му и да ползва съответните отстъпки;
     •   Декларация за конфиденциалност, гарантираща неразпространение на информацията от превеждания текст. Декларацията се подписва от всички наши преводачи и служители, като по този начин осигурява поверителността на извършения превод.

Системата за управление на качеството в Арте.Док е сертифицирана от BUREAU VERITAS, съгласно сертификат ISO 9001:2015 и съгласно изискванията за предоставяне на преводаческите услуги по Европейския стандарт БДС EN 17100:2015-05 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата", което гарантира, че всички поръчки, без значение дали са малки преводи или големи международни проекти, се изпълняват според установените световни и европейски стандарти в тази област.

Изградили сме ERP система Арте-Мениджър за управление на поръчки, като всеки един превод има свой уникален номер, към който се определят правилен преводач, терминологичен редактор и конкретния времеви срок за изпълнение.

Стриктното спазване на графиците на работа, постоянният одит и контрол, използването на възможно най-добрите технологии и методи на работа, осигуряващи оптимално изпълнение на задачите, гарантират постоянно високо качество на услугата, без значение дали сме подложени на натиск по отношение на обеми и/или срокове или работим при обичайна нива на натоварване.

Може да изпратите вашето запитване ТУК.


БДС ISO 17100:2015 Агенция за преводи Арте.Док     ISO 9001  ISO 14001

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация