Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
Контролът на качеството е крайъгълният камък на нашата концепция за организация на работните процеси. Ето защо сме въвели системата за управление на качеството, която обхваща всеки един етап и всеки един аспект от отношенията между клиента и доставчика на преводачески услуги — от запитването за превод и приемането на поръчката до заплащането, предаването на готовия превод и евентуалните последващи действия във връзка с него.

Раработили сме уникална система от 5 стъпки "Гарантиран качествен превод", която позволява клиентите да получат надежден превод, в договорения срок, при висока степен на сигурност на предоставената информация.

Системата за управление на качеството в Арте.Док е сертифицирана от BUREAU VERITAS, съгласно сертификат ISO 9001:2015 и съгласно изискванията за предоставяне на преводаческите услуги по Европейския стандарт БДС EN 17100:2015-05 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата", което гарантира, че всички поръчки, без значение дали са малки преводи или големи международни проекти, се изпълняват според установените световни и европейски стандарти в тази област.

Изградили сме ERP система АРТЕ-МЕНИДЖЪР за управление на поръчки, като всеки един превод има свой уникален номер, към който се определят правилен преводач, терминологичен редактор и конкретния времеви срок за изпълнение.

Стриктното спазване на графиците на работа, постоянният одит и контрол, използването на възможно най-добрите технологии и методи на работа, осигуряващи оптимално изпълнение на задачите, гарантират постоянно високо качество на услугата, без значение дали сме подложени на натиск по отношение на обеми и/или срокове или работим при обичайна нива на натоварване.

Може да изпратите вашето запитване ТУК.


2017 11 16 S 2011048 Arte.doc Ltd     ISO 9001    ISO 14001

Уважаеми клиенти, Арте.Док предоставя обслужване във всички свои приемни, с разширено работно време от 08:00 до 19:00 часа, с цел Вашето улеснение.   Kъм контакти