Арте 5Е система Гарантиран качествен превод от агенция за преводи артедок
Ние помагаме на различни бизнеси да получат качествени преводи при спазени договорени срокове и запазена конфиденциалност на предоставената информация в тях.


Как постигаме успешен резултат?

Чрез разработената от нас АРТЕ 5Е система „Гарантиран качествен превод“.

Нашата АРТЕ 5Е система се състои от 5 основни елемента, които се прилагат едновременно и допринасят за получаване на гарантиран резултат.

Преводачески екип агенция за преводи Арте.Док  Елемент 1:

Правилен избор на екип от преводачи и редактори в 36 езикови комбинации


Всички наши преводачи и редактори преминават през двустепенен процес на одобрение:
  • по документи (дипломи, сертификати и др., удостоверяващи завършено образование и/или придобита професионална квалификация);
  • практически тест (проверка на уменията и опита им посредством пробни преводи в конкретна бизнес сектор/сфера на дейност).

Този метод за подбор гарантира работа с преводачи професионалисти и експерти в специфични терминологични области.

Терминологични бази данни за превод агенция за преводи Арте.Док Елемент 2:

Изградена терминологична база данни от езикови единици за конкретни бизнес сфери


Въз основа на нашия 21-годишен опит и над 2 900 000 преведени страници ние изградихме и натрупахме голям брой профилирани база данни от езикови термини в различни бизнес сектори, систематизирани по езикови комбинации и по специфики на бизнеса.

Ценното на така създадената терминологична база данни е, че при използването ѝ от преводачите тя ги подпомага в тяхната работа така, че съдържанието на текстовете да бъде предадено възможно най-точно и съгласувано с езиковата среда, за която е предназначен преведеният материал, при пълно съответствие със специфичната терминология.


Технологични решения при превод агенция за преводи Арте.Док Елемент 3:

Използване на технологични решения при големи обеми и за превод на фирмени уеб сайтове


  • През 2008 г. закупихме първия в България специализиран софтуер за поддържане на терминологични бази данни – SDL Trados Studio. След което надградихме използването на технологични решения, като закупихме SDL Trados Groups Share – онлайн платформа, която дава възможност екип от преводачи/редактори да работи по един проект едновременно, в една среда и в реално време. Тъй като този софтуер всяка година се надгражда чрез актуализации, предоставяните от него възможностите се увеличават постоянно.

Ползата от използването на тези решения е, че всички от екипа работят с правилните специфични термини, като съдържанието се уеднаквява, за да се получи качествен превод при голям обем.

  • За превод на фирмени уеб сайтове и онлайн магазини използваме иновативни решения, при които не е необходимо съдържанието на сайтовете да бъде изваждано на отделни специфични файлове (json, ini, xliff, html и др.). Това ни позволява да работим, като превеждаме директно в CMS системата за управление на съществуващия вече сайт.

Благодарение на тези подходи спестяваме на нашите клиенти време и усилия, освен това предоставяме възможност за намаляване на цената при повторения в текстовете за превод.

Контрол на качеството агенция за преводи Арте.Док Елемент 4:

Прилагане на метод ОК (оценка на качеството)


След като внедрихме системата за качество на работния процес ISO 9001:2015 и получихме сертификат по Европейски стандарт за преводачески услуги ISO 17100:2015, нашата услуга със сигурност стана още по-надеждна.

Нареченият още „четири очи“ метод ОК (оценка на качеството) се състои в това, че след всеки преводач текстът непременно се чете отново от редактор, който внася корекции в случай на несъответствия – терминологични, стилистични или пунктуационни. Финалната стъпка е оценяване на работата на всекиго от екипа от нашия отговорник качество.

При прилагането на този метод рейтингът на преводачите/редакторите се актуализира всеки месец, като последващите проекти за превод се възлагат на най-високо оценените преводачи от списъка. Това гарантира качество на предадения превод и удовлетвореност на клиента.

За нас е важно да получим обратна връзка от клиента, която прилагаме към конкретния проект за превод, за да оптимизираме и надградим нашия метод за оценка на качеството.

Иновативна система за управление на преводаческия процес агенция за преводи Арте.Док Елемент 5:

Иновативна софтуерна система за управление на преводаческия процес – Arte-Manager


Това е разработена специално за нашата агенция система за управление на поръчки – Arte-Manager, в която всеки един проект за превод се завежда под свой уникален номер.

Под този уникален номер на проекта се отбелязват инициалите на избрания езиков екип – преводач, терминологичен редактор и отговорник качество. Определят се и времевата рамка за изпълнение на проекта за превод/легализация, както и датите за заверка в съответните министерства, датите на легализация на документите. Отбелязват се и конкретните изисквания на клиента, така че мениджърът на проекта да проследи спазването им. Целият екип по проекта за превод е запознат с крайния срок за предаване на поръчката на клиента и се ангажира да го спази.

С прилагането на Arte-Manager за управление на преводаческия процес се обхващат всички предходни елементи на АРТЕ 5Е системата „Гарантиран качествен превод“, което осигурява както качествено изпълнение, така и спазване на договорения съгласно изискванията на клиента срок.

Нашата мисия е да предложим на всеки клиент най-доброто решениe на неговия казус за превод и легализация.

Нашата уникална АРТЕ 5Е система „Гарантиран качествен превод“ прави агенция Арте.Док най-добрият избор за преводаческа услуга!

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация